Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1979

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1126 kB
23. 1. 1979 1/1979 Sb.
Nařízení , kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
3/1979 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta
4/1979 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
5/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
4/1978 (1/1979)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
11/1978 (1/1979)
Rozkaz , kterou se vydává seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
15 283/13/78
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
22 260/78
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Litomeřic za památkovou rezervaci
FM 015-849/1978
Směrnice o veterinární péči při zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin a surovin živočišného původu
9 (1/1979)
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategorie
13 (1/1979)
Rozkaz , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení občanských pracovníků na bezpečnostním úseku ministerstva vnitra ČSR
2/1979 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži
6/1979 Sb.
Vyhláška o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
7/1979 Sb.
Vyhláška o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
404 131/78
Výnos resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
 
Částka 2
pdf 644 kB
20. 2. 1979 10/1979 Sb.
Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky
11/1979 Sb.
Vyhláška o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
12/1979 Sb.
Vyhláška o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů
13/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu
14/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava
113/20 418/1978
Směrnice o finančním vyrovnání rozdílu z nového ocenění zásob
III/3-17 863/1978
Směrnice o finančním vyrovnání rozdílů z nového ocenění zásob
1-1110/1978
Smernica o finančnom vyrovnaní rozdielov z nového ocenenia zásob
23 000/78-03
Směrnice o úpravě pracovního času pracovníků železniční dopravy (turnusový řád)
38 353/SO/78
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovosti v organizacích lesního a vodního hospodářství
3230/1978
Úprava o vydaní rezortného zoznamu zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do I. pracovnej kategórie
14 407/2004/OELH/78
Výnos o poskytování náborových příspěvků pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory pro Severočeské státní lesy v Teplicích pro oblast Krušných hor
59 060/SO/78
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
AS01/79
Oznámení , ze 3. července 1978 byla v Bagdádu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o ustanovení Stálého výboru pro hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci
8/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského árodního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10)
9/1979 Sb.
Usnesení , kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeskéhooo krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 90 a 97
 
Částka 3
pdf 1336 kB
5. 3. 1979 16/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku
17/1979 Sb.
Vyhláška o právních úkonech předáváním dat
18/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
21/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
22/1979 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského bánského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
23/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
24/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vyhradené zdvihacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
25/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
26/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
27/1979 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovu výstavbu podmiňují, českého vydání
5883/12/1978
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeD-S/Cu
5884/13/1978
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeD-S/Al
5885/14/1978
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeP-S/Cu
5886/15/1978
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeD-S/Al
25 055/78-Va/3
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečeni do I. a II. pracovní kategorie
1-2999/1978
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
Z-8328/1978-C/4
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre úcely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
15/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 4
pdf 949 kB
6. 3. 1979 28/1979 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského kralovství Jordánska
29/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
30/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik Pozn.: Se všemi nástupnickými státy bývalé SSSR, s výjimkou Turkmenistánu, byly uzavřeny samostatné smlouvy o zamezení dvojího zdanění (stav ke dni 11.12.2012).
31/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt
32/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě
33/1979 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny
II/24 722/78
Výnos , kterou se mění směrnice ze 6. června 1974 č. II/6921/74 o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v ČSSR
24 300/1978-032
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
6 (4/1979)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Všeob-P-19 (práv.)
Předpis - "Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů"
25 533/78-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Prokopské údolí" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 2/1979;
22 927/78
Výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti "Podyjí"
5/1978
Výnos , kterým se mění výnos č. 2 z 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky
3939/19/1976
Výnos o pravidlech technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D)
8996/1978-PS
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Z-11 010/1978-B/11
Úprava o zavedení Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb, úrazov a príčin smrti v znení 9. decenálnej revízie
 
Částka 5
pdf 976 kB
29. 3. 1979 36/1979 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1979 a 1980
37/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
38/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky
39/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
40/1979 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
VI/1-26 711/1978
Výnos o zdaňování náborových příspěvků poskytovaných pracovníkům v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
SD/33-110/79
Směrnice k nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby v organizacích dopravy a silničního hospodářství řízených ministerstvem vnitra ČSR nebo národními výbory v České socialistické republice
2700/1979-R/1
Výnos , kterou se vydává předpis o zřizování, provozování a přechovávání amatérských rádiových stanic
E/PM-610.2-5.9.1978
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. E/PM-610.2.-27.10.1977 o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR
E/PM-600-28.9.1978
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. KP/3-600-26.10.1971 o platovém řádu pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů farmaceutů v Praze
MK-9752/1978-ek./PaM
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1979 Sb.
Nařízení o úplatách ve vodním hospodářství
34/1979 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II)
 
Částka 6
pdf 953 kB
13. 4. 1979 41/1979 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím
42/1979 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou
43/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
 
Částka 7
pdf 687 kB
28. 4. 1979 45/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
46/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
47/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko
38 (7/1979)
Výnos , kterou se mění úprava ze 16. listopadu 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků hudební oblasti Československého rozhlasu
FM 015-900/1978
Směrnice na zabezpečení jednotného postupu při odnímání zemědělské půdy zemědělské výrobě v chatových lokalitách a zahrádkových osadách
35
Výnos o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu
44/1979 Sb.
Usnesení , kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5)
 
Částka 8
pdf 684 kB
5. 5. 1979 48/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
49/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik Pozn.: Se všemi nástupnickými státy bývalé SSSR, s výjimkou Turkmenistánu, byly uzavřeny samostatné smlouvy o zamezení dvojího zdanění (stav ke dni 11.12.2012).
50/1979 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa
VI/1-2312/79
Výnos o zdaňování poplatníků s bydlištěm v cizině, kteří v ČSSR provádějí stavební a montážní práce
17 460/78-03
Směrnice pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích Federálního ministerstva dopravy
68 067-17/79
Směrnice , kterými se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
AS02/79
Oznámení ,že 19. ledna byla v Budapešti podepsána Dohoda o celních otázkách souvisících s přípravou, výstavbou a provozem Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
AS03/79
Oznámení , že 28. října 1977 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o dlouhodobé spolupráci při využití československého tranzitního plynovodu na přepravu zemního plynu do Socialistické federativní republiky Jugoslávie přes území Československé socialistické republiky
 
Částka 9
pdf 728 kB
21. 5. 1979 51/1979 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
52/1979 Sb.
Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách
XV/2-23 530/1978
Směrnice pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací
4/1979 (9/1979)
Výnos o všeobecných kritéríích zajištění jaderné bezpečnosti při umisťování staveb s jaderně energetickým zařízením
161/1.1/Pr./79
Výnos o vydání doplňku resortního seznamu zaměstnání zařazených na účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
4/1978 (9/1979)
Výnos o poskytování ochranných nápojů pracovníkům v horkých provozech a chladných pracovištích
 
Částka 10
pdf 2414 kB
5. 6. 1979 54/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
55/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb. o pojistných podmínkách pro pojištění osob
56/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osob
2/1978 (10/1979)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených na účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
10 890/79-Ia/1
Výnos , kterým se stanoví síť divadel
1/1979 (10/1979-1)
Výnos , kterou se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
1/1979 (10/1979-2)
Rozkaz o odměňování občanských pracovníků Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky
3/1978 (10/1979)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ocelárnách
4/1978 (10/1979)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve válcovnách kovů
AS04/79
Oznámení , že 26. června 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o právním postavení a úlevách Mezinárodního centra vědeckých a technických informací
AS05/79
Oznámení , že 23. června 1978 byla v Zakopaném podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci na komplexním problému "Onemocnění srdce a cév"
53/1979 Sb.
Usnesení , kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru vo volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123
 
Částka 11
pdf 1086 kB
19. 6. 1979 60/1979 Sb.
Vyhláška o inspekci výchovy a vzdělávání
57/1979 Sb.
Vyhláška o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
59/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)
62/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce
VI/1-4537/79
Výnos - "Daňové posuzování hodnoty stravování a ubytování poskytovaného pracovníkům pionýrských táborů"
10 800/79-42
Výnos o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
30 021/78-42
Výnos o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik
AS06/79
Oznámení , že 29. března 1979 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě Chmelnické atomové elektrárny na území Svazu sovětských socialistických republik a s tím spojených dodávkách elektrické energie do Československé socialistické republiky
58/1979 Sb.
Vyhláška o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
61/1979 Sb.
Vyhláška o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť
 
Částka 12
pdf 1032 kB
29. 6. 1979 64/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
65/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci
66/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb
67/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianského zákonníka upravujúce poskytovanie služieb
5/1979 (12/1979)
Výnos o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby
1/1979 (12/1979)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
85 411/12-79
Směrnice o přijímacím řízení a o zkouškách ve výchově nových vědeckých pracovniků pro cizí státní příslušníky
13 (CT)
Výnos , kterou se mění a doplňuje výnos č. 14 Československé televize z 30. října 1968 o úpravě platových poměrů uměleckých, ostatních programových a výtvarně realizačních pracovníků Československé televize
131/542/1979
Úprava o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej poistovne
1120/5/1979
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeM-zb-S
1121/6/1979
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeR-S
AS07/79
Oznámení , že 16. března 1979 byl v Moskvě podepsán Protokol k Dohode o vědecko-technické spolupráci na problému \\"Vypracování nových efektivních metod přeměn sluneční, chemické, věterné a geotermální energie na elektrickou, tepelnou a mechanickou a na tomto základě vývoj ekonomických zařízení\\"\n"46663
63/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
 
Částka 13
pdf 773 kB
4. 7. 1979 68/1979 Sb.
Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství
5 (13/1979)
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
1/1979 (13/1979)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství
153/7 385/79
Směrnice , podle níž se občanům od 1. ledna 1979 odečte od příjmu z prodeje některých hospodářských zvířat paušální částka na výdaje ve výši 75 % skutečně dosaženého příjmu
 
Částka 14
pdf 585 kB
16. 7. 1979 70/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
71/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
72/1979 Sb.
Vyhláška o inspekcii výchovy a vzdelávania
6 (14/1979)
Instrukce o některých opatřeních k zabezpečení poctivosti prodeje a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví ve veřejném stravování
F-214-1473/78-6650-2
Výnos o poskytování náležitostí pracovníkům získaných náborem z jiných krajů Československé socialistické republiky do vybraných organizací na území Severočeského kraje
AS08/79
Oznámení , že výměnou nót mezi Belgickým velvyslanectvím v Praze a Federálním ministerstvem zahraničních věcí ze 4. ledna a 22. ledna 1979 bylo dohodnuto, že Belgické velvyslanectví v Praze bude i nadále zastupovat Lucemburské velkovévodství ve výkonu konzulárních funkcí v Československé socialistické republice, a to v souladu s ustanoveními hlavy IV Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím podepsané v Bruselu 15.6.1976
69/1979 Sb.
Usnesení , kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko)
73/1979 Sb.
Vyhláška o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť
 
Částka 15
pdf 731 kB
17. 7. 1979 74/1979 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
75/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci
242-1111-29.2.1979
Výnos o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v organizacích a zařízeních v oboru působnosti ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
29 300/78-42
Výnos o odměňování pracovníků Ústavu školských informací při ministerstvu školství České socialistické republiky
47 (15/1979)
Rozkaz - Peněžité dávky související se zánikem služebního poměru příslušníků Pohraniční stráže a vojáků z povolání vojsk ministerstva vnitra
VS/2-5648/79
Výnos , kterým se mění výnos čj. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů
1849/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeP-S s medenou dutinkou
1910/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeP-S s hliníkovou dutinkou
1929/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeR-S
1943/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeM-zb-S
1950/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeD-S s medenou dutinkou
2017/1979
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeD-S s hliníkovou dutinkou
 
Částka 16
pdf 250 kB
19. 7. 1979 76/1979 Sb.
Zákonné opatření o zvýšení důchodů
78/1979 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociální zabezpečení
79/1979 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb., o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
2/1979 (16/1979)
Výnos o určování pracovní doby řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství
4/1979 (16/1979)
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 4/1977 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby
13 724/79-025
Výnos , kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy z 24. listopadu 1976 č. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace , výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků
VI/1-4422/1979
Úprava o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v organizáciach a zariadeniach v odbore pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR
77/1979 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné
80/1979 Sb.
Vyhláška o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
81/1979 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 
Částka 17
pdf 1123 kB
13. 8. 1979 84/1979 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980
85/1979 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
86/1979 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
87/1979 Sb.
Vyhláška o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách
88/1979 Sb.
Vyhláška o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
2864/1979-212
Úprava o štúdiu jednotlivých predmetov na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie vrátane stredných odborných učilíšť
9843/1978-44
Úprava o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
MH-655/217/1979
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 4. januára 1977 c. MH-15/217/1977 o určovaní pracovného času vodičov a závozníkov cestných motorových vozidiel v organizáciach miestneho hospodárstva
Z-3531/1979-C/4
Úprava o odmieňaní pracovníkov vykonávajúcich robotnické povolania v zdravotnických organizáciach
82/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
83/1979 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 24
 
Částka 18
pdf 506 kB
21. 8. 1979 89/1979 Sb.
Vyhláška o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky
90/1979 Sb.
Vyhláška o školách v přírodě
91/1979 Sb.
Vyhláška o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
92/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckých pracovníkoch a iných pracovníkoch v zdravotníctve
F 213-358/79-6340
Výnos o náborových příspěvcích učňům získaným náborem do vybraných organizací Severočeského kraje
7/1979 (18/1979)
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport
8/1979 (18/1979)
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport
13/1979
Výnos , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků z pryže, plastických hmot a osinku, vyvážených PZO Motokov
 
Částka 19
pdf 1931 kB
24. 8. 1979 93/1979 Sb.
Vyhláška o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
94/1979 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
95/1979 Sb.
Vyhláška o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícké povolania v učebných a studijných odboroch
96/1979 Sb.
Vyhláška o poskytování štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škol, stredných odborných škol, konzervatorií a stredných škol pre pracujúcich
22 836/79-210
Výnos , jímž se vydávají učební plány pro gymnázia
22 876/79-35
Směrnice o organizaci hudebních a tanečních škol a studiu na nich
20 355/79-201
Výnos , kterým se mění a doplňuje klasifikační řád škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, poskytujících základní vzdělání
20 368/79-24
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb
I-5683/79
Úprava o poskytovaní náležitostí pracovníkom a učňom získaným náborom a vnútrorezortnými prevodmi z iných oblastí Slovenskej socialistickej republiky do vybraných organizácií na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy podľa uznesenia Predsedníctva vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 184 z 19. júla 1979
11 498/1979-211
Úprava o organizácii hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej
8425/1979-21
Úprava o učebných plánoch gymnázia
1905/1979
Úprava o používaní výbušnín pri výstavbe III. vetvy tranzitného plynovodu - Konzorcium
 
Částka 20
pdf 1025 kB
30. 8. 1979 98/1979 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Kolumbijské republiky
99/1979 Sb.
Vyhláška o soustavě zvláštních učebních oborů
100/1979 Sb.
Vyhláška o sústave osobitných učebných odborov
XI/1-11 585/79
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze 6. října 1978 č. XI/1-18 586/78, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
9541/22/79
Výnos změny a doplňky Poštovního řádu
9542/22/79
Výnos změny a doplňky Poštovního sazebníku
9 (20/1979)
Výnos o sjednocení podmínek prodeje ojetých nebo poškozených motorových vozidel
30 392/92/ORLH/78
Směrnice o náhradách pracovníkům státních organizací lesního hospodářství při výkonu práva myslivosti
KP/2-600-20.4.1978
Směrnice o nejvýše přípustné délce pracovních směn při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích odvětví zdravotnictví
MH/4-772/8120/79
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno
HEM-324.2-1.9.1978
Směrnice o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou vodou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží
OP-621.1-20.6.1979
Směrnice , jimiž se mění a doplňují směrnice č.j. OP-054-16.10.1975 o zásadách pro organizaci ústavů národního zdraví
6464/1979-20
Úprava o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti školských družín a školských klubov
230-2388/259/1979-EP
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava v kvalifikačnom katalógu robotnických povolaní lesného hospodárstva z 3. jula 1973 č. 3200/339/73-231
97/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127
35 050/OSS/79
Směrnice k postupu při vynětí pozemků z lesního půdního fondu pro výstavbu rekreačních chat a rekreačních objektů
 
Částka 21
pdf 2180 kB
31. 8. 1979 101/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
102/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
103/1979 Sb.
Vyhláška o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziach, stredných odborných školách, konzervatoriach, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivost, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
104/1979 Sb.
Vyhláška o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, stanic mladých technikov, stanic mladých prirodovedcov a stanic mladých turistov
105/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
8 (21/1979)
Směrnice o řízení při zvýšení rozpočtových nákladů rozestavěných staveb a při odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb
AS09/79
Oznámení , že dne 5. června 1979 byl v Cavtatu podepsán Protokol mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o transferu úspor z mezd kubánských občanů, kteří jsou dočasně zaměstnáni a odborně připravováni v československých organizacích
AS10/79
Oznámení , že dne 28. června 1979 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě mozyrského závodu na výrobu krmných kvasnic z vysoce čistých tekutých ropných parafinů na území Svazu sovětských socialistických republik
AS11/79
Oznámení , že dne 3. července 1979 byla v Berlíně podepsána Dohoda o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
 
Částka 22
pdf 1004 kB
24. 9. 1979 106/1979 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
107/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
108/1979 Sb.
Vyhláška o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
109/1979 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
110/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava
111/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Biele Karpaty
112/1979 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej narodnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečeni
981/79-033-87
Výnos , jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energetického hospodářství
2 216/1979
Výnos , jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci "ekonom-statistik"
2 217/1979
Výnos , jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci "pracovník automatizovaných informačních systémů"
KP/2-614-24.3.1978
Směrnice , kterými se mění směrnice č. 31/1968 Věst. MZd o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních
7 (22/1979)
Úprava o doplnení úpravy ústredného riaditeľa Ústredia Slovenského filmu z 15.12.1976 č. 5 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciach Slovenského filmu na území Slovenskej socialistickej republiky
876/79-032-331
Výnos o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
 
Částka 23
pdf 953 kB
8. 11. 1979 113/1979 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
114/1979 Sb.
Uznesenie o schválení zákonného opatření Federalního shromáždění z července 1979 č. 76 Sb., o zvýšení důchodů
115/1979 Sb.
Nariadenie o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
116/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Írácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a íráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní
117/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
118/1979 Sb.
Vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
119/1979 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali
120/1979 Sb.
Vyhláška o prostorové identifikaci informací
ČIL-482-19.5.1978
Výnos , kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a za přírodní minerální vody stolní
17 483/79-Va/3
Výnos o odměňování pracovníků uměleckých svazů
Z-6796/1979-B/1
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 13/1978 Ú.v. SSR o poskytovaní kúpelnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy
 
Částka 24
pdf 1100 kB
12. 11. 1979 121/1979 Sb.
Zákon o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline
122/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství
123/1979 Sb.
Vyhláška o městské hromadné dopravě
124/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Stiavnické vrchy
125/1979 Sb.
Vyhláška o školách v prírode
F 42-578/1979-8314
Výnos , jímž se mění a doplňuje směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení č. S/1-8301 z 28.9.1964 o ústavní sociální péči
11 700-81/5.odd.-197
Výnos , kterou se mění a doplňuje výnos Federalního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1976 č. 8800-81/5.odd.-1976 o určování pracovní doby občanských pracovníků vojenské správy a národních podniků v oboru ministerstva národní obrany - řidičů silničních motorových vozidel a závozníků
11 (24/1979)
Výnos o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích státního obchodu
AS12/79
Oznámení , že dne 12. dubna 1979 byl v Penze podepsán Protokol o vytvoření dočasných československo-sovětských kolektivů v oblasti pneumomechanického předení textilních vláken
AS13/79
Oznámení , že dne 1. září 1979 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení československo-mongolského společného podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice
 
Částka 25
pdf 1126 kB
30. 11. 1979 129/1979 Sb.
Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
130/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
131/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatimní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
132/1979 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku
7/1979 (25/1979)
Výnos o mzdovém zvýhodnění dělnických povolání ve vybraných strojírenských organizacích na území hl. města SSR Bratislavy
316/1238/79-7315
Směrnice o odměňování pracovniků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí služební silniční motorová vozidla
18 332/SO/79
Výnos , kterým se mění výnos č.j. 29 160/SB/71 o mzdovém zvýhodnění pracovníku Státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve vybraných uzemních oblastech pohraničí
AS14/79
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu
18 305/SO/79
Výnos , kterým se doplňuje výnos č.j. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie
Z-5293/1978-B/3-04
Úprava o hygienických požiadavkách na výstavbu a prevádzku bazénov a recirkuláciou vody
126/1979 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
127/1979 Sb.
Uznesenie o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
128/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10
Z-1524/1979-B/3-04
Oznámenie o vydaní výnosu čj. Z-1527/1979-B/3-04 o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží
 
Částka 26
pdf 565 kB
10. 12. 1979 133/1979 Sb.
Vyhláška o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
134/1979 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky
135/1979 Sb.
Vyhláška o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
136/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
137/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev
Škol-1-2
Předpis - "Ustanovení pro vojenské střední školy ČSLA"
FM 015-474/1979
Směrnice o zkoušení a povolování přípravků na ochranu rostlin
922/79-15/Jn-Sn
Výnos o státních a podnikových ověřovacích značkách pro měřidla
 
Částka 27
pdf 1033 kB
19. 12. 1979 138/1979 Sb.
Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitkových vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301
139/1979 Sb.
Vyhláška o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
140/1979 Sb.
Vyhláška o dodávce topných plynů obyvatelstvu
141/1979 Sb.
Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
142/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
143/1979 Sb.
Vyhláška o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízeni
144/1979 Sb.
Vyhláška o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
145/1979 Sb.
Vyhláška o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
146/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa poverujú miestné (mestské) narodné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
16 349/79
Výnos o pravidlech technického provozu vleček
11 300-81/5.odd.
Výnos , kterým sa vydává platový řád pro trenéry armádních středisek vrcholového sportu Dukla v organizacích rozpočtového úseku federálního ministerstva národní obrany
13 626/1979-44
Úprava o priznavaní osobných platov pracovníkom v odvetví školstva
OP-073-18.10.1979
Směrnice o zrušení směrnic č. 24/1964 Věstn. MZd pro uplatňování regresních náhrad z důvodu vazoneurózy a rozhodování o nich
 
Částka 28
pdf 616 kB
22. 12. 1979 147/1979 Sb.
Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu
148/1979 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980
149/1979 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
150/1979 Sb.
Zákon novela zák. o sociálním zabezpečení
151/1979 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
152/1979 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980
153/1979 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zabezpečování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
154/1979 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb., o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
155/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
156/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva kultury a informacií č. 25/1967 Zb., o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
2035/79-17
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovniků silniční dopravy
3668/79-03
Výnos o další aktualizaci jednotné klasifikace zemí
 
Částka 29
pdf 590 kB
27. 12. 1979 158/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
159/1979 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
160/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
161/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
162/1979 Sb.
Vyhláška o zmenách a doplňkoch vyhlášky ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických polnohospodarských organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poistovnou
2/1979 (29/1979)
Výnos , ktorým se mění a doplňuje výnos FMPE č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství
VI/3-20 060/79
Výnos , jímž se prodloužila platnost směrnice pro finanční vypořádání cenových rozdílů v maloobchodních cenách v organizacích zabývajících se prodejem výrobků (zboží) z tržních fondů za maloobchodní ceny
5/1979 (29/1979)
Výnos o zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti
11 124/1979-52
Výnos , kterým se mění spojové tarify za výkony organizací spojů pro obyvatelstvo, socialistické a jiné organizace
38/24 700/1979
Směrnice pro rozpočtování a financování dodávek, prací a služeb souvisejících s budováním a realizací automatizovaného informačního systému národních výborů v České socialistické republice
157/1979 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24
 
Částka 30
pdf 1823 kB
29. 12. 1979 163/1979 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytovaní důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
164/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
165/1979 Sb.
Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
166/1979 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
167/1979 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva práce a sociálných vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb., o odmeňovaní a hmotnom zabezpečeni žiakov a učňov pripravujúcích sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
VI/1-20 705/79
Výnos o oceňování hodnoty zdarma poskytovaného bytu na účely daně ze mzdy
25 005/1979-032
Výnos o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů
Všeob-P-5
Předpis - "Výběr, příprava a průběh služby posluchačů (žáků) vojenských škol"
1/1979-E
Úprava o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
315-1731/79-7313
Výnos o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací