Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2000

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 143 kB
5. 1. 2000 1/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Tuniské republiky
 
Částka 2
pdf 93 kB
14. 1. 2000 2/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení
 
Částka 3
pdf 1800 kB
26. 1. 2000 3/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
4/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
5/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
 
Částka 4
pdf 119 kB
4. 2. 2000 6/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 3/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 2. prosince 1999 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
7/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách
 
Částka 5
pdf 303 kB
15. 2. 2000 9/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele českých diplomatických a služebních pasů a pro držitele mexických diplomatických a úředních pasů
10/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kubánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
11/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
8/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
 
Částka 6
pdf 227 kB
23. 2. 2000 12/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, služebních a úředních pasů Nikaragujské republiky
13/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výstavbě přeložky silnice I/70 na území České republiky a o výstavbě přeložky silnice II/426 a objektů společného silničního hraničního přechodu na území Slovenské republiky v lokalitě Sudoměřice - Skalica
 
Částka 7
pdf 1801 kB
29. 2. 2000 14/2000 Sb.m.s.
Sdělení o Evropské sociální chartě
15/2000 Sb.m.s.
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chartě
 
Částka 8
pdf 56 kB
1. 3. 2000 16/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropská unie - Česká republika ze dne 15. prosince 1999 pozměňujícího Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
 
Částka 9
pdf 68 kB
9. 3. 2000 17/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve veterinární oblasti
18/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany rostlin
 
Částka 10
pdf 1312 kB
17. 3. 2000 19/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu
20/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
 
Částka 11
pdf 543 kB
24. 3. 2000 21/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
22/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku veterinárním
23/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání
 
Částka 12
pdf 310 kB
24. 3. 2000 24/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci
 
Částka 13
pdf 647 kB
29. 3. 2000 25/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích
 
Částka 14
pdf 564 kB
31. 3. 2000 26/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci
27/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky, držitele diplomatických a služebních pasů, ze dne 10. července 1992
 
Částka 15
pdf 1333 kB
4. 4. 2000 28/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky
29/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
 
Částka 16
pdf 1250 kB
11. 4. 2000 30/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 17
pdf 685 kB
20. 4. 2000 31/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích
32/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, konzulárních a úředních pasů Panamské republiky
 
Částka 18
pdf 5817 kB
3. 5. 2000 33/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o dočasném použití
 
Částka 19
pdf 1253 kB
3. 5. 2000 34/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě
35/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
 
Částka 20
pdf 376 kB
3. 5. 2000 36/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2000 - 2004
 
Částka 21
pdf 647 kB
12. 5. 2000 37/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
38/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 22
pdf 118 kB
17. 5. 2000 39/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 17. února 2000 prodlužující platnost systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2000
40/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 
Částka 23
pdf 789 kB
17. 5. 2000 41/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie
 
Částka 24
pdf 1447 kB
17. 5. 2000 42/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 25
pdf 867 kB
18. 5. 2000 43/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
44/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství
45/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi
 
Částka 26
pdf 280 kB
18. 5. 2000 46/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin
 
Částka 27
pdf 543 kB
25. 5. 2000 47/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva o spolupráci v oblasti zěmědělství
48/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva o spolupráci na úseku ochrany rostlin
 
Částka 28
pdf 274 kB
31. 5. 2000 49/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
 
Částka 29
pdf 328 kB
2. 6. 2000 50/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
51/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Tuniské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
52/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou dopisů ze dne 17. a 18. května 1995
53/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou ze dne 29. března 1996
54/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a meziresortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaného dne 21. září 1995
55/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o mezinárodních smlouvách sjednaných mezi Československem a Rumunskem platných k 31.12.1992, podepsaného dne 26. května 1995
56/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou nót ze dne 3. a 4. dubna 1997
57/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodnách smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv ze dne 9. dubna 1998
58/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o dočasném zaměstnávání kyperských pracovníků v Československé socialistické republice ze dne 1. března 1976 na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou dopisů ze dne 19. ledna 1999
59/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a makedonskou vládou o sukcesi do smluv ze dne 6. prosince 1999
 
Částka 30
pdf 1111 kB
13. 6. 2000 60/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu
 
Částka 31
pdf 296 kB
15. 6. 2000 61/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002
62/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 32
pdf 377 kB
28. 6. 2000 63/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
64/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002
65/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2000 - 2003
 
Částka 33
pdf 1409 kB
18. 7. 2000 66/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
67/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
68/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
69/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002
 
Částka 34
pdf 1228 kB
3. 8. 2000 70/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
71/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
72/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky
 
Částka 35
pdf 1292 kB
11. 8. 2000 73/2000 Sb.m.s.
Sdělení Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
74/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě a Memoranda k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě
75/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě
76/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště a předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu České Velenice - Gmund
77/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck
78/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací
79/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího plánu spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002
80/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003
81/2000 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaného dne 17. prosince 1998
 
Částka 36
pdf 840 kB
17. 8. 2000 82/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
83/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
84/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Všeobecné bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností
85/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobků
86/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů
87/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích
 
Částka 37
pdf 1460 kB
18. 8. 2000 88/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 38
pdf 120 kB
29. 8. 2000 89/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
90/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky
91/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů
92/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn a doplňků Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) a Přílohy 1 Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy
93/2000 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb. a č. 54/1999 Sb. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
 
Částka 39
pdf 5216 kB
15. 9. 2000 94/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
 
Částka 40
pdf 1921 kB
15. 9. 2000 95/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 41
pdf 396 kB
20. 9. 2000 96/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002)
97/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání
 
Částka 42
pdf 736 kB
25. 9. 2000 98/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
99/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)
 
Částka 43
pdf 646 kB
26. 9. 2000 100/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
 
Částka 44
pdf 432 kB
27. 9. 2000 101/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
102/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Obchodní dohodě z roku 1994 mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
 
Částka 45
pdf 582 kB
27. 9. 2000 103/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
104/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Ukrajině, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
105/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů ze dne 7. prosince 1994 a vyhlášené pod č. 201/1995 Sb.
 
Částka 46
pdf 98 kB
10. 10. 2000 106/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
107/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
 
Částka 47
pdf 690 kB
25. 10. 2000 108/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
109/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů ze dne 7. června 1972, vyhlášené pod č. 84/1975 Sb.
 
Částka 48
pdf 514 kB
31. 10. 2000 110/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc
111/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království na rok 2000
 
Částka 49
pdf 958 kB
7. 11. 2000 112/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
113/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
114/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
115/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
 
Částka 50
pdf 76 kB
8. 11. 2000 116/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Gruzii, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
117/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kazašské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
118/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Českolovenské socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kyrgyzské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
119/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Moldavské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
120/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Tádžické republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
121/2000 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Turkmenistánu, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
122/2000 Sb.m.s.
Sdělení , jímž se uveřejňuje seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
123/2000 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/1998 Sb., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne 22. listopadu 1996
124/2000 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2000 Sb.m.s., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, ze dne 28. března 2000
125/2000 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 133/1994 Sb., o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, přijaté ve Vídni dne 21. května 1963
 
Částka 51
pdf 237 kB
8. 11. 2000 126/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti
127/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů
 
Částka 52
pdf 567 kB
10. 11. 2000 128/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 53
pdf 1053 kB
22. 11. 2000 129/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních
130/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království
 
Částka 54
pdf 982 kB
22. 11. 2000 131/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
 
Částka 55
pdf 883 kB
28. 11. 2000 132/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
133/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
 
Částka 56
pdf 1653 kB
29. 11. 2000 134/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách
135/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
 
Částka 57
pdf 165 kB
8. 12. 2000 136/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
137/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 - 2003
138/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární
139/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
 
Částka 58
pdf 100 kB
12. 12. 2000 140/2000 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
 
Částka 59
pdf 1647 kB
19. 12. 2000 141/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů
142/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
143/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
144/2000 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě