Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2012

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 788 kB
6. 1. 2012 1/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
2/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Bulharské republiky na léta 2012, 2013 a 2014
 
Částka 2
pdf 3511 kB
6. 1. 2012 3/2012 Sb.m.s.
Sdělení o Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
 
Částka 3
pdf 634 kB
13. 1. 2012 4/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích
 
Částka 4
pdf 4531 kB
20. 1. 2012 6/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách
5/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách
 
Částka 5
pdf 2894 kB
20. 1. 2012 7/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
 
Částka 6
pdf 1465 kB
20. 1. 2012 8/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic
 
Částka 7
pdf 912 kB
31. 1. 2012 9/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012-2014
10/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče
 
Částka 8
pdf 915 kB
31. 1. 2012 11/2012 Sb.m.s.
Sdělení o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Atény, 16. dubna 2003)
12/2012 Sb.m.s.
Sdělení o Pátém protokolu o opravě Lisabonské smlouvy (Lisabon, 13. prosince 2007)
13/2012 Sb.m.s.
Sdělení o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Lucemburk, 25. dubna 2005)
 
Částka 9
pdf 8881 kB
10. 2. 2012 14/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 10
pdf 1101 kB
24. 2. 2012 15/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
16/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014
 
Částka 11
pdf 657 kB
7. 3. 2012 17/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu
 
Částka 12
pdf 3345 kB
7. 3. 2012 18/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o kazetové munici
 
Částka 13
pdf 2532 kB
9. 3. 2012 19/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, 1947
20/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy č. 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969
21/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 
Částka 14
pdf 1838 kB
9. 3. 2012 22/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o převozu těl zemřelých
23/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 
Částka 15
pdf 2127 kB
13. 3. 2012 25/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu
24/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012-2016
26/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012-2015
27/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011-2014
 
Částka 16
pdf 709 kB
16. 3. 2012 28/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 
Částka 17
pdf 564 kB
22. 3. 2012 29/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012-2015
30/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se ruší sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2012 Sb.m.s.
31/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2011 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 18
pdf 5153 kB
27. 3. 2012 32/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany
33/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/1992 Sb.
34/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/1992 Sb.
35/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 
Částka 19
pdf 19 MB
3. 4. 2012 36/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1
 
Částka 20
pdf 981 kB
6. 4. 2012 37/2012 Sb.m.s.
Sdělení kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
38/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 
Částka 21
pdf 1623 kB
10. 4. 2012 39/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10)
40/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 22
pdf 1496 kB
12. 4. 2012 41/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012-2013
 
Částka 23
pdf 1453 kB
17. 4. 2012 42/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
43/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky
44/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
 
Částka 24
pdf 1176 kB
17. 4. 2012 45/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
 
Částka 25
pdf 16 MB
10. 5. 2012 47/2012 Sb.m.s.
Sdělení kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2009 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
46/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
 
Částka 26
pdf 4228 kB
10. 5. 2012 48/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
49/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 27
pdf 2663 kB
16. 5. 2012 50/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury
51/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
52/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
53/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
 
Částka 28
pdf 1020 kB
22. 5. 2012 54/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Indické republiky
55/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
 
Částka 29
pdf 977 kB
25. 5. 2012 56/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
57/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 
Částka 30
pdf 717 kB
30. 5. 2012 58/2012 Sb.m.s.
Sdělení Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 
Částka 31
pdf 3458 kB
6. 6. 2012 59/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
60/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2012 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
 
Částka 32
pdf 711 kB
18. 6. 2012 61/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012-2015
62/2012 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí
 
Částka 33
pdf 338 kB
20. 6. 2012 63/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s. a č. 60/2011 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 34
pdf 14 MB
29. 6. 2012 64/2012 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 35
pdf 1002 kB
13. 7. 2012 65/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
66/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
 
Částka 36
pdf 1046 kB
25. 7. 2012 67/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny
 
Částka 37
pdf 2409 kB
27. 7. 2012 68/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob
 
Částka 38
pdf 648 kB
3. 8. 2012 69/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České repubiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
70/2012 Sb.m.s.
Sdělení o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 39
pdf 4915 kB
3. 8. 2012 71/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
 
Částka 40
pdf 6941 kB
9. 8. 2012 72/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
73/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
74/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální satelitní systém (GNSS)
75/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školstí a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013
 
Částka 41
pdf 1298 kB
5. 9. 2012 76/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 42
pdf 1856 kB
10. 9. 2012 77/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
78/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
 
Částka 43
pdf 2485 kB
14. 9. 2012 79/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005
80/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností
81/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 
Částka 44
pdf 925 kB
19. 10. 2012 82/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
83/2012 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů
84/2012 Sb.m.s.
Sdělení o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010-2012
 
Částka 45
pdf 2594 kB
25. 10. 2012 85/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
86/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabepečení
87/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání
 
Částka 46
pdf 1075 kB
29. 10. 2012 88/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
 
Částka 47
pdf 4223 kB
29. 10. 2012 89/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
 
Částka 48
pdf 2501 kB
5. 11. 2012 90/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
 
Částka 49
pdf 1596 kB
19. 11. 2012 91/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
92/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
93/2012 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
 
Částka 50
pdf 754 kB
5. 12. 2012 94/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
95/2012 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 
Částka 51
pdf 19 MB
7. 12. 2012 96/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
 
Částka 52
pdf 1854 kB
10. 12. 2012 97/2012 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu)
98/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
 
Částka 53
pdf 1250 kB
17. 12. 2012 99/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 
Částka 54
pdf 1175 kB
17. 12. 2012 100/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
101/2012 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 
Částka 55
pdf 3490 kB
31. 12. 2012 102/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
103/2012 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky