Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2014

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1502 kB
7. 1. 2014 1/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 2
pdf 2442 kB
27. 1. 2014 2/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
 
Částka 3
pdf 11 MB
29. 1. 2014 3/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb.m.s., o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 
Částka 4
pdf 1208 kB
30. 1. 2014 4/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
5/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 5
pdf 2590 kB
20. 2. 2014 6/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
7/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
8/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem
9/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.
10/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti, podepsané ve Vídni dne 18. ledna 1990
 
Částka 6
pdf 321 kB
17. 3. 2014 11/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
12/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2012 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 7
pdf 2658 kB
20. 3. 2014 13/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 48 písm. a)) (1962)
14/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)
15/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 50 písm. a)) (1971)
16/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)
17/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
18/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)
19/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
20/2014 Sb.m.s.
Sdělení o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis)
21/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)
22/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)
23/2014 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
 
Částka 8
pdf 998 kB
31. 3. 2014 24/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
25/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
26/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 
Částka 9
pdf 1086 kB
7. 4. 2014 27/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
28/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014-2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
 
Částka 10
pdf 705 kB
24. 4. 2014 29/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
30/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
 
Částka 11
pdf 3004 kB
30. 5. 2014 31/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci
32/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 
Částka 12
pdf 1698 kB
11. 6. 2014 33/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
34/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 
Částka 13
pdf 1682 kB
25. 6. 2014 35/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 14
pdf 100 kB
27. 6. 2014 36/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014-2016
 
Částka 15
pdf 1547 kB
10. 7. 2014 37/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
38/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony
 
Částka 16
pdf 977 kB
17. 7. 2014 39/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky
 
Částka 17
pdf 2679 kB
24. 7. 2014 40/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti
41/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 18
pdf 1028 kB
18. 8. 2014 42/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
 
Částka 19
pdf 864 kB
20. 8. 2014 43/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
 
Částka 20
pdf 956 kB
5. 9. 2014 44/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 
Částka 21
pdf 2440 kB
5. 9. 2014 45/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
46/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
 
Částka 22
pdf 2014 kB
5. 9. 2014 47/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2013 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
48/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
 
Částka 23
pdf 3097 kB
8. 9. 2014 49/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum
 
Částka 24
pdf 3894 kB
15. 9. 2014 50/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
51/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
 
Částka 25
pdf 988 kB
2. 10. 2014 52/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy
 
Částka 26
pdf 962 kB
2. 10. 2014 53/2014 Sb.m.s.
Sdělení Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
 
Částka 27
pdf 690 kB
7. 10. 2014 54/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 
Částka 28
pdf 4315 kB
20. 10. 2014 55/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
56/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu
57/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení
58/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011
 
Částka 29
pdf 841 kB
20. 10. 2014 59/2014 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana sdělila slovenské straně změny v názvech a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
60/2014 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959
61/2014 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě
62/2014 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
 
Částka 30
pdf 652 kB
27. 10. 2014 63/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
 
Částka 31
pdf 1517 kB
7. 11. 2014 64/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 32
pdf 1205 kB
28. 11. 2014 65/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
 
Částka 33
pdf 1116 kB
28. 11. 2014 66/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016
 
Částka 34
pdf 515 kB
5. 12. 2014 67/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2007 Sb. m. s.
68/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, vyhlášené pod č. 129/1976 Sb.
69/2014 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, vyhlášené pod č. 141/2001 Sb. m. s.
 
Částka 35
pdf 1247 kB
15. 12. 2014 70/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
 
Částka 36
pdf 640 kB
19. 12. 2014 71/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o pyrotechnickém vzdělávání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
 
Částka 37
pdf 9 MB
31. 12. 2014 72/2014 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act