Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1111 kB
7. 1. 2019 1/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
 
Částka 2
pdf 2874 kB
24. 1. 2019 2/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
3/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
4/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 3
pdf 583 kB
29. 1. 2019 5/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
 
Částka 4
pdf 251 kB
29. 1. 2019 6/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 5
pdf 2153 kB
15. 2. 2019 7/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
 
Částka 6
pdf 1200 kB
15. 2. 2019 8/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 7
pdf 1310 kB
28. 2. 2019 9/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
10/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
 
Částka 8
pdf 711 kB
7. 3. 2019 11/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
 
Částka 9
pdf 298 kB
21. 3. 2019 12/2019 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
13/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 
Částka 10
pdf 2104 kB
9. 4. 2019 14/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
15/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 11
pdf 2361 kB
16. 4. 2019 16/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
 
Částka 12
pdf 299 kB
24. 4. 2019 17/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.
18/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 13
pdf 248 kB
16. 5. 2019 19/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
 
Částka 14
pdf 349 kB
16. 5. 2019 20/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky