Věstník Jihomoravského kraje

Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 12 MB
17. 1. 2019 1/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Bratčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
1/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Andělka a Čertovka
2/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Horka
2/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Holasice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Návrší
3/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Medlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Nosislav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Syrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Otmarov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Opatovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Unkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Rajhradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Přísnotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městem Rajhrad (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Sobotovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu úkolů obecní policie)
19/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
20/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
21/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
22/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Stavěšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
23/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
24/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
25/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 2
pdf 16 MB
1. 2. 2019 4/2019 (JM)
Nařízení , kterým se mění některá nařízení o vyhlášení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
5/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Velké Družďavy
6/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Velký hájek
26/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Hostěradice (o výkonu úkolů obecní policie)
27/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu úkolů obecní policie)
28/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Labuty (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
39/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
40/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
41/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
42/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
43/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 3
pdf 8404 kB
15. 3. 2019 JM01/2019
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v částce 1/2019 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje - Veřejnoprávní smlouvy a dodatky k veřejnoprávním smlouvám
46/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
47/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Karlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Popůvky (o výkonu úkolů obecní policie)
51/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí)
52/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí)
53/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Pavlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
58/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi obcí Čejkovice a obcí Mutěnice (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 4
pdf 9 MB
15. 4. 2019 63/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Olbramkostel (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
64/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
65/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
66/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
67/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
68/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
69/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
70/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Lazinov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
77/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Malá Roudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Cetkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Vanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 7998 kB
30. 5. 2019 83/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
85/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
86/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
87/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Hroznová Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
89/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Pouzdřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
92/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Havraníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
93/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Chvalovice (o výkonu úkolů obecní policie)
96/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Žeraviny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Lechovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
98/VS/2019 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 6
pdf 10 MB
21. 6. 2019 7/2019 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Jesličky a jejího ochranného pásma
99/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
100/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
101/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
102/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Radějov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Suchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kuželov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Zaječí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
107/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tasov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Malá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Moravský Písek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Vnorovy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
111/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
113/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2019 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kozojídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2018

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2927 kB
17. 1. 2018 1/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
2/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Šatov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunčina Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Černvír (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Brumov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Bukovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Železné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Žďárec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Pernštejnské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vratislávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Všechovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rohozec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Olší (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Ochoz u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Níhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Šerkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lažánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 3425 kB
12. 2. 2018 1/2018 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Výchoz a jejího ochranného pásma
2/2018 (JM)
Nařízení , kterým se mění "Nařízení Jihomoravského kraje č. 3 ze dne 05.05.2016 o zřízení přírodní památky Nad řekami"
22/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Doubravník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Tišnovská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Deblín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skryje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Dolní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borovník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Katov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Heršpice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hostěrádky - Rešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Lovčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Křižínkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Telnice (o výkonu úkolů obecní policie)
41/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí)
42/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí)
 
Částka 3
pdf 3525 kB
20. 2. 2018 43/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skalička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Drahonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Běleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vohančice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Strhaře (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Újezd u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Úsuší (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lubné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Svatoslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borač (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Osiky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kaly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a městysem Ostrovačice (o výkonu úkolů obecní policie)
67/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 3642 kB
26. 2. 2018 71/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
72/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Vítonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Šaratice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) 80/VS/2018 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí
80/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hodějice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
85/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
86/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
87/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
88/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
89/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
90/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
91/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Hradčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Nelepeč - Žernůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Sentice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Braníškov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 4484 kB
26. 2. 2018 97/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Horní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rojetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Kratochvilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Domašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Babice u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Stanoviště (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Lesní Hluboké (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Lukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbraslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
111/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a městysem Ostrovačice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a městem Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
113/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Rudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zastávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
115/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
117/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Újezd u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zastávka (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 6
pdf 11 MB
25. 4. 2018 120/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Lanžhot (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a městysem Hvězdlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
122/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Radslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
123/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ježkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
124/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Kozlany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
125/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Maršov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Pustiměř (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
127/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Bohdalice - Pavlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
128/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Křižanovice u Vyškova (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
129/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
130/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hlubočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
131/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Drysice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
132/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Hoštice - Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
133/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Topolany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
134/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Studnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
135/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Krásensko (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
136/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Ruprechtov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
137/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Zelená Hora (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
138/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Rostěnice - Zvonovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
139/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Prusy - Boškůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
140/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podomí (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
141/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Račice - Pístovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
142/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany (o výkonu úkolů obecní policie)
143/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
144/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 12 MB
4. 5. 2018 145/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Brno a obcí Lelekovice (o výkonu úkolů obecní policie)
146/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Luleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
147/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Kučerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
148/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Nemojany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
149/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podivice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
150/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Lysovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
151/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Nové Sady (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
152/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Brno a obcí Vranov (o výkonu úkolů obecní policie)
153/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu úkolů obecní policie)
154/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Přibyslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
155/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Litostrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
156/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu úkolů obecní policie)
157/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Troubsko (o výkonu úkolů obecní policie)
158/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Synalov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2018 (JM)
Tišnov a obcí Hluboké Dvory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
163/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Horní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
168/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Javůrek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 9379 kB
12. 6. 2018 169/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Březí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
171/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Sedlec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
172/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Milovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
173/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
174/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
175/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
176/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
177/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Řikotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
178/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov (o výkonu úkolů obecní policie)
179/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Archlebov (o výkonu úkolů obecní policie)
180/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
181/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a městem Podivín (o výkonu úkolů obecní policie) Pozn.: Původní smlouva nebyla zveřejněna
182/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Ždánice a obcí Dražůvky (o výkonu úkolů obecní policie)
183/VS/2018 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kuřim a obcí Hvozdec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Babice u Rosic (o výkonu úkolů obecní policie)
185/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu úkolů obecní policie)
186/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Neslovice (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 9
pdf 8641 kB
9. 8. 2018 3/2018 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Na Líchách
187/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu úkolů obecní policie)
188/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Jaroslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
189/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
190/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Blížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
191/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Prokopov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
192/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hostim (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
193/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Šatov (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
194/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žarošice (o výkonu úkolů obecní policie)
195/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
196/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Branišovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
197/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vlasatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
198/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
199/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
200/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a městysem Troskotovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
201/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Odrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
202/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Loděnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 10
pdf 3563 kB
9. 8. 2018 4/2018 (JM)
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
203/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Cvrčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
204/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Malešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
205/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Přibice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 11
pdf 9 MB
7. 9. 2018 206/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu úkolů obecní policie)
207/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Želešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
208/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Viničné Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
209/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
210/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
211/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
212/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hajany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
213/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
214/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sokolnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
215/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Nebovidy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
216/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
217/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Vranov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
218/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ostopovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
219/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ořechov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
220/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
221/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
222/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Silůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
223/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
224/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kobylnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
225/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
226/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
227/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Velatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 12
pdf 8994 kB
1. 10. 2018 228/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
229/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městysem Pozořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
230/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prace (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
231/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sivice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
232/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
233/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
234/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Radostice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
235/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prštice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
236/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Řícmanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
237/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kovalovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
238/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
239/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Omice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
240/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
241/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Bílovice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
242/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
243/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Syrovice (o výkonu úkolů obecní policie)
244/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Telnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
245/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
246/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 13
pdf 12 MB
21. 11. 2018 5/2018 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
247/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Železné (o výkonu úkolů obecní policie)
248/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov (o výkonu úkolů obecní policie)
249/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Olší (o výkonu úkolů obecní policie)
250/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vohančice (o výkonu úkolů obecní policie)
251/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a městem Bzenec (o výkonu úkolů obecní policie)
252/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnička (o výkonu úkolů obecní policie)
253/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu úkolů obecní policie)
254/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu úkolů obecní policie)
255/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Hradčany (o výkonu úkolů obecní policie)
256/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 14
pdf 10 MB
30. 11. 2018 257/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice (o výkonu úkolů obecní policie)
258/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří (o výkonu úkolů obecní policie)
259/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů
260/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
261/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
262/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
263/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
264/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
265/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Chvalovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
266/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
267/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
268/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
269/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Nenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
270/VS/2018 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
271/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Ledce (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
272/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Moutnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
273/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Měnín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
274/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
275/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Blučina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
276/VS/2018 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nesvačilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2017

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1795 kB
17. 1. 2017 1/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Čebín (o výkonupřenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
2/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a městysem Švábenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Malá Roudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
7/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 1559 kB
2. 2. 2017 14/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
15/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a městem Velké Pavlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
19/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice (o výkonu úkolů obecní policie)
20/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Rudice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 1177 kB
14. 3. 2017 22/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
23/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městysem Blížkovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Uherčice (o výkonu úkolů obecní policie)
26/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Rohatec (o výkonu úkolů obecní policie)
27/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Kunčina Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Býkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 1266 kB
21. 4. 2017 30/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Karlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
32/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí Sobotovice (o výkonu úkolů obecní policie)
34/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu úkolů obecní policie)
35/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu úkolů obecní policie)
36/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu úkolů obecní policie)
37/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 5
pdf 1469 kB
5. 5. 2017 1/2017 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Sovince
38/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Lhota u Lysic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Lysice a obcí Štěchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu úkolů obecní policie)
41/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Násedlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
43/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu úkolů obecní policie)
44/VS/2017 (JM)
Dodatek uzavřená mezi městem Blansko a obcí Býkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 1258 kB
14. 6. 2017 2/2017 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Plácky
45/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Lysice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Lysic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu úkolů obecní policie)
48/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
49/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 774 kB
12. 7. 2017 51/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a městem Lanžhot (o výkonu úkolů obecní policie)
52/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Štěchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
54/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a městem Zbýšov (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 8
pdf 1171 kB
15. 8. 2017 55/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Slup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Morašice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Plaveč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Valtrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a městysem Prosiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Hodonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Medlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 9
pdf 1649 kB
30. 8. 2017 66/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Podmolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kuničky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
69/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Přeskače (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Ždánice a obcí Dambořice (o výkonu úkolů obecní policie)
71/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Bezkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Milíčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a městysem Mikulovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Pavlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Bantice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Křídlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Ždánice a obcí Uhřice (o výkonu úkolů obecní policie)
83/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 10
pdf 2271 kB
19. 9. 2017 85/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a městysem Oleksovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2017 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Blanné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hluboké Mašůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Boskovštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Grešlové Mýto (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Slatina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2017 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a městem Oslavany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 11
pdf 799 kB
6. 11. 2017 3/2017 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 13
pdf 1067 kB
15. 12. 2017 4/2017 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Biskoupská hadcová step
5/2017 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Střelická bažinka
6/2017 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Vinohrady
 
 
Ročník 2016

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 14 MB
12. 1. 2016 1/2016 (JM)
Obecně závazná vyhláška kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 - 2025
 
Částka 2
pdf 16 MB
18. 1. 2016 1/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
2/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lažánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
3/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
4/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Velké Bílovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
5/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
7/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Vémyslice (o výkonu úkolů obecní policie)
8/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Telnice a obcí Měnín (o výkonu úkolů obecní policie)
9/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Telnice a obcí Žatčany (o výkonu úkolů obecní policie)
10/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kobylnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
13/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kaly (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
14/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
15/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Níhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
16/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Svatoslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
17/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skryje (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
18/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Strhaře (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
19/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rohozec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
20/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Šerkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
21/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Sentice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
22/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
23/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
24/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lubné (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
25/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
26/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
27/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Diváky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
28/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Křižínkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 3
pdf 14 MB
2. 2. 2016 30/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Osiky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
31/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Ochoz u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
32/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skalička (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
33/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Olší (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
34/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a městysem Brankovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dražovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Chvalkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kojátky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kožušice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Bohaté Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Mouřínov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Snovídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nevojice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Maršov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
51/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
52/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Všechovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
53/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Železné (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
54/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vohančice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
55/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Černovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dobročkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 17 MB
19. 2. 2016 62/VS/2016 (JM)
mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2016 (JM)
mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2016 (JM)
mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2016 (JM)
mezi městem Bučovice a obcí Křižanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
67/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
68/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městem Lanžhot (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
69/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Lednice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
70/VS/2016 (JM)
mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
71/VS/2016 (JM)
mezi městem Bučovice a obcí Nemochovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2016 (JM)
mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
74/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Žďárec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
75/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
76/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Újezd u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
77/VS/2016 (JM)
mezi městem Bučovice a obcí Rašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2016 (JM)
mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2016 (JM)
mezi městem Bučovice a obcí Nemotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Nelepeč-Žernůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
81/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Úsuší (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
82/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Vratislávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
83/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
84/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
85/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
86/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
87/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
88/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
89/VS/2016 (JM)
mezi městem Ivančice a obcí Kupařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
90/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Bulhary (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 5
pdf 8631 kB
15. 4. 2016 91/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Synalov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
92/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Řikonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
93/VS/2016 (JM)
mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
94/VS/2016 (JM)
mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu úkolů obecní policie)
95/VS/2016 (JM)
mezi městem Znojmo a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
96/VS/2016 (JM)
mezi městysem Moravská Nová Ves a obcí Týnec (o výkonu úkolů obecní policie)
97/VS/2016 (JM)
mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu úkolů obecní policie)
98/VS/2016 (JM)
mezi městysem Moravská Nová Ves a obcí Hrušky (o výkonu úkolů obecní policie)
99/VS/2016 (JM)
mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Rohozec (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
101/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
102/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Hradčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
103/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
104/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
105/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Borovník (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
106/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Šerkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
107/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Kuřimská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
 
Částka 6
pdf 8212 kB
13. 5. 2016 108/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Tišnovská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
109/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Drahonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
110/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Skalička (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
111/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Všechovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
112/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
113/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
114/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Žďárec (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
115/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a městysem Doubravník (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
116/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a městysem Deblín (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
117/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Železné (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
118/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Běleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
119/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
120/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
121/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Kobylí (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
122/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a městem Modřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
 
Částka 7
pdf 13 MB
2. 6. 2016 123/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Uherčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
124/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
125/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
126/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
127/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
128/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Mikulčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
129/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
130/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
131/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
132/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
133/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Čejč (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
134/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Úsuší (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
135/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a městysem Drásov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
136/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Černvír (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
137/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
138/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
139/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a městem Letovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
140/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městem Valtice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
141/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městem Podivín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
142/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
143/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Rakvice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
144/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu úkolů obecní policie)
145/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Želešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
 
Částka 8
pdf 8121 kB
24. 6. 2016 2/2016 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Bouchal
3/2016 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Nad řekami
4/2016 (JM)
Nařízení o zrušení Přírodní památky Žabárník
146/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
147/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu úkolů obecní policie)
148/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
149/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Vnorovy (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
150/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Ořechov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
151/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Vrbice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
152/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
153/VS/2016 (JM)
mezi městem Blansko a městysem Černá Hora (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
154/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Olší (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
 
Částka 9
pdf 9 MB
8. 7. 2016 1/2016 (JM9)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
2/2016 (JM9)
Rozhodnutí o zrušení stavu nebezpečí
155/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
156/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
157/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
158/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
159/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
160/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice-Mistřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
161/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
162/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kuželov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
163/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Malá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a městysem Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
165/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kuželov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tvarožná Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
167/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
168/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu úkolů obecní policie)
169/VS/2016 (JM)
mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
170/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu úkolů obecní policie)
171/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Přítluky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 10
pdf 8465 kB
22. 7. 2016 5/2016 (JM)
Nařízení o zrušení přírodní rezervace Stupava
6/2016 (JM)
Nařízení o zrušení přírodní rezervace Špidláky
172/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Týnec (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
173/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městem Lanžhot (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
174/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Zaječí (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
175/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městysem Moravská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
176/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
177/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
178/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Šardice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
179/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
180/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Malá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
181/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Ostopovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
182/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
183/VS/2016 (JM)
mezi městem Tišnov a obcí Katov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
184/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a městem Klobouky u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
185/VS/2016 (JM)
mezi městem Kuřim a obcí Veverská Bítýška (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
186/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 11
pdf 5883 kB
4. 8. 2016 JM01/2016
Sdělení zveřejnění počtu členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016
187/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Hrubá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
188/VS/2016 (JM)
mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
189/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Šakvice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
190/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
191/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a obcí Benešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
192/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
193/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
194/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a městem Strážnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
195/VS/2016 (JM)
mezi městysem Blížkovice a obcí Prokopov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
196/VS/2016 (JM)
mezi městem Rosice a obcí Zastávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
 
Částka 12
pdf 7875 kB
30. 8. 2016 7/2016 (JM)
Nařízení o zrušení Nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2009
197/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a městem Valtice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
198/VS/2016 (JM)
mezi městem Břeclav a obcí Přítluky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
199/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
200/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a městem Velké Pavlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
201/VS/2016 (JM)
mezi městem Kuřim a obcí Chudčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
202/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
203/VS/2016 (JM)
mezi městem Šlapanice a obcí Vranov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
204/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu úkolů obecní policie)
205/VS/2016 (JM)
mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
206/VS/2016 (JM)
mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
207/VS/2016 (JM)
mezi městem Boskovice a obcí Kořenec (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
208/VS/2016 (JM)
mezi městem Kyjov a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
209/VS/2016 (JM)
mezi městem Hodonín a obcí Čejč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
210/VS/2016 (JM)
mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 13
pdf 15 MB
26. 9. 2016 8/2016 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Horky a jejího ochranného pásma
211/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
212/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
213/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
214/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a městysem Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
215/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
216/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Černín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
217/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
218/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
219/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
220/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Grešlové Mýto (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
221/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Boskovštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
222/VS/2016 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Slatina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
223/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vlasatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
224/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Loděnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
225/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Branišovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
226/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Uhřice (o výkonu úkolů obecní policie)
227/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
228/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
229/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
230/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
231/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
232/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem o výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního řádu výkon agendy speciálního stavebního úřadu k místním komunikacím
233/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
234/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jevišovice a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
235/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
236/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 14
pdf 3813 kB
25. 10. 2016 9/2016 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
237/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Ladná (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
238/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městyse Křtiny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
239/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Habrůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
240/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
241/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Velké Bílovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
242/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
243/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Snovídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
244/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Lukovany (o výkonu úkolů obecní policie)
245/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
246/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vysočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
247/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
248/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Mouřínov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
249/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
250/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
251/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
252/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Sloup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
253/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
254/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Milotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
255/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
256/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Tvrdonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 15
pdf 3491 kB
22. 11. 2016 257/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
258/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
259/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kožušice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
260/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
261/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Holštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
262/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šošůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
263/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
264/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
265/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
266/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
267/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
268/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Hrubá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
269/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
270/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
271/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
272/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov (o výkonu úkolů obecní policie)
273/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Újezd u Brna a obcí Telnice (o výkonu úkolů obecní policie)
274/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městysem Moravská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
275/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Moravský Žižkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
276/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
277/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 16
pdf 4290 kB
23. 12. 2016 10/2016 (JM)
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
278/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
279/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
280/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
281/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
282/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
283/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
284/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
285/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
286/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Přítluky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
287/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
288/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
289/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
290/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
291/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
292/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
293/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
294/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu úkolů obecní policie)
295/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
296/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
297/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací)
298/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
299/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Medlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
300/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
301/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Orlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
302/VS/2016 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Rybníček (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
303/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
304/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
305/VS/2016 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2015

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 10 MB
23. 1. 2015 1/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Šanov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
1/2015 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Květnice
2/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Velký Karlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Dyjákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Božice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hevlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hrabětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Pravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Litobratřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Stavěšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
12/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
13/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Crhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
17/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
20/VS/2015 (JM)
Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Boskovice a obcí Sudice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 13 MB
11. 2. 2015 21/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Milovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Horní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Březí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 3979 kB
6. 3. 2015 44/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Bratčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
46/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Měnín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
47/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Otmarov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
48/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Holasice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
49/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
50/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Syrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
51/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Skalice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Běleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu úkolů obecní policie)
56/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Břežany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Blanné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Přeskače (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Malá Roudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Křídlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Medlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Mikulovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Prosiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Morašice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Slup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Újezd (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 3698 kB
27. 3. 2015 2/2015 (JM)
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území Jihomoravského kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
74/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Pavlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Podmolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vítonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu úkolů obecní policie)
81/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Nosislav (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
82/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Přísnotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
83/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městem Rajhrad (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
84/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Unkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
85/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
86/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Benešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Hodonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Kunštát (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
91/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
92/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Bedřichov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
94/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Sobotovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
96/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Újezd (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
99/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 5
pdf 4740 kB
9. 4. 2015 101/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
102/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
105/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Cetkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Bratčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
109/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Medlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
110/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Rajhradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
111/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
112/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
113/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Vanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
115/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
117/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Dolní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Olbramkostel (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
119/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
120/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
122/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
123/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Milíčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
124/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
125/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
127/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
128/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
129/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
130/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
131/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bantice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
132/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
133/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
134/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
135/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
136/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
137/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hodonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
138/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 6720 kB
28. 4. 2015 139/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hostim (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
140/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
141/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
142/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Oleksovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
143/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Strachotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
144/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
145/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
146/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
147/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
148/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bezkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
149/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
150/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
151/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kozárov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
152/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozsíčka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
153/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Valtrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
154/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
155/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
156/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
158/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Cetkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
159/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
163/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plaveč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
165/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
167/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
168/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
169/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Velké Opatovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
171/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
172/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
173/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 7
pdf 10 MB
22. 5. 2015 3/2015 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Malhostovické kopečky
174/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
175/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
176/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
177/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Kratochvilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
178/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
179/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
180/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
181/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
182/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kořenec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
183/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
184/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
185/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
186/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
187/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
188/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
189/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
190/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Karlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
191/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Sedlec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
192/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Opatovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
193/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Blučina (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany
194/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Valchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
195/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
196/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
197/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 9 MB
5. 6. 2015 198/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Ratíškovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
199/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
200/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
201/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny)
202/VS/2015 (JM)
Dodatek uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
203/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
204/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
205/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
206/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Svitávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
207/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
208/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Pamětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
209/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
210/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Lysic (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
211/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
212/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
213/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
214/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Obora (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
215/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
216/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
217/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 9
pdf 11 MB
10. 7. 2015 218/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
219/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Zbraslavec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
220/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Zbraslavec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
221/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Popice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
222/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
223/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
224/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Bořetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
225/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a městem Klobouky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
226/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu úkolů obecní policie)
227/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Rajhradice (o výkonu úkolů obecní policie)
228/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Opatovice (o výkonu úkolů obecní policie)
229/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městem Rajhrad (o výkonu úkolů obecní policie)
230/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Holasice (o výkonu úkolů obecní policie)
231/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Ledce (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
232/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
233/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
234/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vítonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
235/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
236/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
237/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
238/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kobylí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
239/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice (o výkonu úkolů obecní policie)
240/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice (o výkonu úkolů obecní policie)
241/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Nikolčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
242/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
243/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
244/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
245/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 10
pdf 11 MB
7. 8. 2015 246/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
247/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
248/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
249/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
250/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Lovčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
251/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
252/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
253/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Heršpice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
254/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hodějice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
255/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
256/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
257/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Nová Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
258/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Lazinov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
259/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
260/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Javorník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
261/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Šaratice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
262/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
263/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
264/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
265/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
266/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
267/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
268/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
269/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
270/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 11
pdf 10 MB
7. 9. 2015 271/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
272/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Radostice (o výkonu úkolů obecní policie)
273/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
274/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Kostice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
275/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
276/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a městem Oslavany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
277/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Těmice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
278/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
279/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
280/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
281/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Pravlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
282/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Ketkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
283/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
284/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Biskoupky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
285/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
286/VS/2015 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Sokolnice a obcí Telnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
287/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bezkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
288/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Ladná (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
289/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Týnec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 12
pdf 8415 kB
1. 10. 2015 4/2015 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
5/2015 (JM)
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
290/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
291/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
292/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Deblín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
293/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nesvačilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
294/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Brumov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
295/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borač (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
296/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sokolnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
297/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Bukovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
298/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Běleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
299/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šakvice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
300/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Havraníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
301/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 13
pdf 4632 kB
22. 10. 2015 6/2015 (JM)
Nařízení o zrušení přírodní památky Na hájku
302/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Drahonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
303/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Doubravník (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
304/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Černvír (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
305/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
306/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borovník (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
307/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
308/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Habrůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
309/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
310/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 14
pdf 5708 kB
23. 11. 2015 7/2015 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Stračí
311/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
312/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Pouzdřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
313/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a městysem Velké Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
314/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Vrbice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
315/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Telnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
316/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hlohovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
317/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Horní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 15
pdf 4729 kB
21. 12. 2015 318/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
319/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Horní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
320/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
321/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
322/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Hradčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
323/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Dolní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
324/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Katov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
325/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
326/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Zaječí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
327/VS/2015 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Rakvice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
 
Ročník 2014

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 10 MB
21. 1. 2014 1/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
1/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Zmijiště a jejího ochranného pásma
2/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky U Huberta a jejího ochranného pásma
2/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Spálená a jejího ochranného pásma
3/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Protržený rybník a jejího ochranného pásma
5/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Lapikus a jejího ochranného pásma
5/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
6/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
6/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Rakovecké údolí a omezení využití jeho území
7/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Pod Havranem a jejího ochranného pásma
7/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 2
pdf 15 MB
30. 1. 2014 8/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Výrovické kopce a jejího ochranného pásma
8/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
9/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Božický mokřad a jejího ochranného pásma
9/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
10/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Červený rybníček a jejího ochranného pásma
11/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
11/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Kamenná hora u Derflic a jejího ochranného pásma
12/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pustý kopec u Konic a jejího ochranného pásma
13/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
13/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Studánkový vrch a jejího ochranného pásma
14/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Široký a jejího ochranného pásma
15/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Ve Žlebě a jejího ochranného pásma
16/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 16 MB
3. 2. 2014 16/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Hovoranské louky a jejího ochranného pásma
17/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Písečný rybník
17/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Plenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Orlí hnízdo a jejího ochranného pásma
19/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Petrovy skály a jejího ochranného pásma
19/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Tasovické svahy a jejího ochranného pásma
20/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tvarožná Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Templštejn a jejího ochranného pásma
21/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
22/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
23/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 4
pdf 11 MB
7. 3. 2014 22/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Cornštejn a jejího ochranného pásma
23/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Na Bítovské cestě a jejího ochranného pásma
24/2014 (JM)
Nařízení o zrušení Vyhlášky Národního výboru města Brna, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "Údolí Kohoutovického potoka"
25/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu úkolů obecní policie)
26/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Pamětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
28/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 1030 kB
11. 4. 2014 35/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 5803 kB
30. 4. 2014 25/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pekárka
26/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Stepní stráně u Komořan a jejího ochranného pásma
37/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Grešlové Mýto (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Slatina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a městysem Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 12 MB
20. 5. 2014 JM01/2014
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
27/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Kamenný vrch u Kurdějova a jejího ochranného pásma
28/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Přední kopaniny a jejího ochranného pásma
43/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Hluboké Mašůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Černín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Boskovštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 8
pdf 4475 kB
4. 7. 2014 29/2014 (JM)
Nařízení o zřízení přírodní památky Úvalský rybník a jejího ochranného pásm
30/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Černice a jejího ochranného pásma
50/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 9
pdf 3826 kB
8. 8. 2014 31/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Mikulčický luh a omezení využití jeho území
51/VS/2014 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Brno a obcí Vranov (o výkonu úkolů obecní policie)
52/VS/2014 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Brno a obcí Lelekovice (o výkonu úkolů obecní policie)
53/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu úkolů obecní policie)
54/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Lazinov (o výkonu úkolů obecní policie)
55/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu úkolů obecní policie)
56/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu úkolů obecní policie)
57/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 10
pdf 392 kB
16. 9. 2014 1/2014 (JM10)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
 
Částka 11
pdf 462 kB
17. 9. 2014 2/2014 (JM11)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
 
Částka 12
pdf 763 kB
19. 9. 2014 3/2014 (JM12)
Rozhodnutí o nařízení bezodkladného provedení stavby/stavebních prací/terénních úprav/ odstranění stavby/odstranění porostů
 
Částka 13
pdf 9 MB
9. 10. 2014 32/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Letiště Marchanice a jejího ochranného pásma
33/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Hochberk a jejího ochranného pásma
34/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Miliovy louky a jejího ochranného pásma
58/VS/2014 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
60/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 14
pdf 12 MB
24. 10. 2014 35/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Letiště Milotice a jejího ochranného pásma
36/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Bílý kopec u Čejče a jejího ochranného pásma
37/2014 (JM)
Nařízení o zrušení Přírodní památky Přední Galašek
38/2014 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
61/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu úkolů obecní policie)
62/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vysočany o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 15
pdf 14 MB
28. 11. 2014 39/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Velatická slepencová stráň
40/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Santon a jejího ochranného pásma
41/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Lipiny a jejího ochranného pásma
67/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šošůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Křtiny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 16
pdf 7013 kB
12. 12. 2014 42/2014 (JM)
Nařízení o určení městského úřadu Mokrá-Horákov obecným stavebním úřadem
80/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Sloup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2014 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Strhaře (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 17
pdf 11 MB
22. 12. 2014 43/2014 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Trávní dvůr a jejího ochranného pásma
44/2014 (JM)
Nařízení o zřízení ochranného pásma přírodní rezervace Pavlovské mokřady
 
 
Ročník 2013

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 6291 kB
23. 1. 2013 JM01/2013
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v částce 13/2012 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje - Nařízení Jihomoravského kraje č. 18 ze dne 4.10.2012 o zřízení Přírodní památky Paví kopec a jejího ochranného pásma
1/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
2/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
3/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
4/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
9/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 6706 kB
13. 3. 2013 11/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
14/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
15/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
16/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
17/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
18/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
19/VS/2013 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
21/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Šaratice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
22/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Lovčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
23/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Skalice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
24/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městysem Černá Hora a obcí Žernovník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
 
Částka 3
pdf 5077 kB
15. 4. 2013 1/2013 (JM)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
2/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Rojetínský hadec
26/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
27/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
28/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 4
pdf 4348 kB
3. 6. 2013 3/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Niva Dyje a o omezení využití jeho území
30/VS/2013 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a obcí Ladná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Křídlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Slup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
35/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
 
Částka 5
pdf 2695 kB
9. 7. 2013 37/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
38/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu úkolů obecní policie)
39/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hodějice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
40/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 6
pdf 2082 kB
26. 8. 2013 41/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu úkolů obecní policie)
42/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín (o výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny)
43/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Želešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
44/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Troubsko (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 7
pdf 3066 kB
8. 10. 2013 4/2013 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
45/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
46/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
47/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 8
pdf 7163 kB
13. 11. 2013 5/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Údolí Kohoutovického potoka a jejího ochranného pásma
6/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Na kutinách a jejího ochranného pásma
48/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
49/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Kostice (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
50/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
51/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
52/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
53/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
54/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
55/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 9
pdf 17 MB
2. 12. 2013 7/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Vypálenky a jejího ochranného pásma
8/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Čekal a jejího ochranného pásma
9/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Ječmeniště a jejího ochranného pásma
10/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Kameníky a jejího ochranného pásma
11/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Načeratický kopec a jejího ochranného pásma
12/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Skalky u Havraníků a jejího ochranného pásma
13/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Vrbovecký rybník a jejího ochranného pásma
56/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu úkolů obecní policie)
57/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 10
pdf 12 MB
13. 12. 2013 14/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pustý mlýn
15/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Bezourek
16/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Budkovické slepence
17/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Člupy
18/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Nové hory
19/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Polámanky
20/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Mašovický lom a jejího ochranného pásma
58/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
59/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
60/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 11
pdf 15 MB
30. 12. 2013 21/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Dyjské svahy a jejího ochranného pásma
22/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Kopečky u Únanova
23/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Lom u Žerůtek a jejího ochranného pásma
24/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Štěpánovský lom a jejího ochranného pásma
25/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Skalky u Sedlece a jejího ochranného pásma
26/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Kaolinka a jejího ochranného pásma
27/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Bau a jejího ochranného pásma
28/2013 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Horní Karlov a jejího ochranného pásma
61/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
62/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
63/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
64/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
65/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
66/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Stavěšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
67/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
68/VS/2013 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
 
Ročník 2012

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 6725 kB
20. 1. 2012 1/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
1/2012 (JM)
Nařízení , o zřízení Přírodní rezervace Slunná a jejího ochranného pásma
2/2012 (JM)
Nařízení , o zřízení Přírodního parku Strážnické Pomoraví
2/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Strachotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hodonice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Medlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Orlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Rybníček (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a městysem Švábenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Drysice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Habrovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Hlubočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Hoštice-Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a městysem Hvězdlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2012 (JM)
Dodatek uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Komořany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Kozlany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Krásensko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Lysovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Olšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Podbřežice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Račice-Pístovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Ruprechtov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Studnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Topolany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Tučapy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 8261 kB
23. 3. 2012 28/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Březí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Horní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Milovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Sedlec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Rostěnice-Zvonovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 6688 kB
24. 4. 2012 3/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Střední Pojihlaví
4/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pánov a jejího ochranného pásma
60/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora a obcí Bořitov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora a obcí Brťov-Jeneč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Černá Hora a obcí Lubě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
64/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
65/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Plenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
70/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Kratochvilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
71/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Troubsko (o výkonu úkolů obecní policie)
72/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rojetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
73/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Bohdalice-Pavlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Ježkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Křižanovice u Vyškova (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Kučerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Luleč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Nemojany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Nové Sady (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Podivice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Podomí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Prusy-Boškůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vyškov a obcí Radslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Strachotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 5646 kB
21. 5. 2012 5/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Červené stráně
6/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Knížecí les
7/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Přísnotický les
8/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí a jejího ochranného pásma
9/2012 (JM)
Nařízení o zrušení Vyhlášky Okresního národního výboru Brno-venkov, kterou se zřizuje chráněný přírodní výtvor "Prales" ("Slunná")
86/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Citonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Ctidružice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Horní Břečkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Chvalatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Korolupy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Lančov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Lubnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a městysem Lukov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a městysem Olbramkostel (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Onšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Oslnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Podhradí nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Starý Petřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Stálky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Šafov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a městysem Štítary (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Šumná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Uherčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Vracovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Vratěnín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Vysočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Zálesí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi obcí Telnice a obcí Měnín (o výkonu úkolů obecní policie)
109/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi obcí Telnice a obcí Žatčany (o výkonu úkolů obecní policie)
110/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu úkolů obecní policie)
111/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hodonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Krhovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 6039 kB
12. 6. 2012 113/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bezkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
115/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu úkolů obecní policie)
116/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Starovice (o výkonu úkolů obecní policie)
117/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Bítov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Podmyče (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Lesná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
120/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Zblovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
122/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
123/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 6
pdf 1641 kB
2. 7. 2012 10/2012 (JM)
Nařízení , o zřízení Přírodního parku Niva Jihlavy a omezení využití jeho území
124/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi obcí Řikonín a obcí Lubné (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
125/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Havraníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 7
pdf 3125 kB
7. 8. 2012 JM01/2012
Sdělení počtu členů zastupitelstva Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012
11/2012 (JM)
Nařízení , kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 
Částka 8
pdf 8211 kB
15. 8. 2012 12/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Zápověď u Karlína a jejího ochranného pásma
13/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Trenckova rokle a jejího ochranného pásma
126/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zastávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
127/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
128/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí)
129/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Zelená Hora (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
130/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
131/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
132/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
133/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
134/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Těmice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
135/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
136/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Podivín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 9
pdf 5031 kB
21. 9. 2012 14/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Žebětín a jejího ochranného pásma
137/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
138/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
139/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
140/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
141/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Milotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
142/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
143/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Labuty (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
144/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
145/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
146/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Nenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
147/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
148/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
149/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
150/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Archlebov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
151/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
152/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Nechvalín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
153/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
154/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
 
Částka 10
pdf 12 MB
21. 9. 2012 155/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
156/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
158/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice-Mistřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Šardice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
163/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
168/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
169/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Žarošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
171/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
172/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
173/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
174/VS/2012 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
175/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nechvalín (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
176/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
177/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
178/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
179/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
180/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
181/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
182/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 11
pdf 85 kB
5. 10. 2012 JM02/2012
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
185/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Stavěšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 12
pdf 3912 kB
1. 11. 2012 15/2012 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
183/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany u Brna a městysem Medlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
186/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
187/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
188/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 13
pdf 4579 kB
13. 12. 2012 16/2012 (JM)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
17/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Žleby a jejího ochranného pásma
18/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Paví kopec a jejího ochranného pásma
19/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Louky pod Kumstátem a jejího ochranného pásma
20/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Zimarky a jejího ochranného pásma
21/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Špidláky a jejího ochranného pásma
22/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Velický hliník a jejího ochranného pásma
23/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Jevišovka a omezení využití jeho území
24/2012 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Rokytná a omezení využití jeho území
189/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
190/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku základních registrů)
 
Částka 14
pdf 765 kB
13. 12. 2012 191/VS/2012 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Lanžhot (o výkonu úkolů obecní policie)
 
 
Ročník 2011

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2310 kB
25. 2. 2011 1/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
2/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Hluboké Mašůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městysem Lysice a obcí Býkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2011 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Blučina (o výkonu úkolů obecní policie)
6/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Crhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Valchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Ochoz u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 2412 kB
14. 3. 2011 19/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Strhaře (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
20/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
21/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Bohaté Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a městysem Brankovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dobročkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dražovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Chvalkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kojátky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kožušice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Křižanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Mouřínov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nemochovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nemotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nevojice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Rašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Snovídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
40/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
41/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
42/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Ctidružice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 4822 kB
16. 3. 2011 43/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Benešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
45/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
47/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Hodonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
52/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
54/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kořenec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
57/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Kunštát (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Pamětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
66/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Svitávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
69/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na sociálně-právní ochrany dětí)
71/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 3493 kB
20. 4. 2011 73/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Boskovštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Černín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
82/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
86/VS/2011 (JM)
Dodatek uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
89/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Lesonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Otnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velká nad Veličkou a obcí Javorník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velká nad Veličkou a obcí Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velká nad Veličkou a obcí Nová Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Cetkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Malá Roudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Vanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 5
pdf 3138 kB
29. 4. 2011 103/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a městysem Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bantice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hostim (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Mikulovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
111/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Milíčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Morašice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
113/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Pavlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Prosiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
115/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Přeskače (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
117/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Valtrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vítonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
120/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
122/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
123/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 3237 kB
10. 5. 2011 1/2011 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Oslava
124/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
125/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Obora (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozsíčka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
127/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sudice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
128/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
129/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
130/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
131/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
132/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
133/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Zbraslavec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
134/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Týnec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
135/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Valtice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
136/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
137/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
138/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
139/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
140/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
141/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
142/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
143/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
144/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
145/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prace (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
146/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Kobylnice (o výkonu úkolů obecní policie)
147/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 4060 kB
31. 5. 2011 148/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Moutnice (o výkonu úkolů obecní policie)
149/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nesvačilka (o výkonu úkolů obecní policie)
150/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
151/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
152/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
153/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Rájec-Jestřebí a obcí Kuničky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
154/VS/2011 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
155/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
156/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
158/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi obcí Hrubá Vrbka a obcí Kuželov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Blanné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Oleksovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
163/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plaveč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
168/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
169/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 988 kB
7. 6. 2011 2/2011 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Na lesní horce
3/2011 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Biskoupský kopec
171/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Bedřichov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
172/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
173/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bezkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel)
174/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Újezd (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 9
pdf 4749 kB
3. 8. 2011 175/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Nelepeč-Žernůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
176/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Stošíkovice na Louce (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
177/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi obcí Hrubá Vrbka a obcí Malá Vrbka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
178/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
179/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Božice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
180/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
181/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Dyjákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
182/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hevlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
183/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hrabětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
185/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Jaroslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
186/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Křídlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
187/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Litobratřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
188/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Mackovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
189/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Pravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
190/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Slup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
191/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Šanov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
192/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Velký Karlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
193/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Lysic (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany děti)
194/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 10
pdf 560 kB
6. 9. 2011 4/2011 (JM)
Nařízení , kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
195/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a městem Vranov (o výkonu přenesené působnoti na úseku projednávání přestupků)
196/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel)
 
Částka 11
pdf 679 kB
22. 9. 2011 5/2011 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodního parku Říčky
197/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu úkolů obecní policie)
198/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
199/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Lazinov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 12
pdf 261 kB
4. 10. 2011 6/2011 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 13
pdf 1050 kB
16. 11. 2011 7/2011 (JM)
Nařízení , o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území Jihomoravského kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
200/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Grešlové Mýto (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
201/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Podmolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
202/VS/2011 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Medlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2010

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2124 kB
12. 3. 2010 JM01/2010
Oznámení o zrušení Opatření obecné povahy - Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, včetně obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje ze dne 9.11.2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska
1/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Kuřim (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
2/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Lednice a obcí Bulhary (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Lednice a obcí Hlohovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bzenec a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bzenec a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bzenec a obcí Těmice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bzenec a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 3626 kB
3. 6. 2010 JM02/2010
Nařízení o zřízení Přírodního parku Bobrava
JM03/2010
Nařízení o zřízení Přírodního parku Údolí Bílého potoka
16/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Kratochvilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
24/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
27/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
30/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
31/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Babice u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 3
pdf 144 kB
2. 6. 2010 1/2010 (JM)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje
 
Částka 4
pdf 131 kB
4. 6. 2010 2/2010 (JM)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje
 
Částka 5
pdf 1752 kB
26. 7. 2010 33/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jezeřany-Maršovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a městysem Blížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
37/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Olbramkostel (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
38/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Javůrek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Litostrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Lukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřtené mezi městem Rosice a obcí Stanoviště (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Újezd u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Blučina (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 6
pdf 1387 kB
9. 9. 2010 48/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbraslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi obcí Řikonín a obcí Lubné (o výkonu působnosti na úseku evidence obyvatel)
51/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Bukovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
52/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skalička (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
53/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Rohatec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Slatina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi Statutárním městem Brno a městem Frýdlant (o poskytnutí strážníků Městské policie Brno pro období krizového stavu)
 
Částka 7
pdf 3502 kB
24. 9. 2010 3/2010 (JM)
Nařízení , kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 228/2006 Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 
Částka 8
pdf 279 kB
24. 9. 2010 4/2010 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 9
pdf 14 MB
23. 11. 2010 5/2010 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Křtinský lom
6/2010 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Holé vrchy a jejího ochranného pásma
57/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
58/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Přibyslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Měnín (o výkonu úkolů obecní policie)
60/VS/2010 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Moutnice (o výkonu úkolů obecní policie)
61/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Křtiny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 10
pdf 11 MB
23. 12. 2010 74/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Holštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Sloup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šošůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vysočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Jaroslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
92/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
93/VS/2010 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
 
Ročník 2009

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 12 MB
23. 1. 2009 1/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Ivančice, včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4
2/VS/2009 (JM)
Dodatek uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Kuřim, včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5
3/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Březí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a městysem Drnholec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Horní Věstonice
11/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Milovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Perná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mikulov a obcí Sedlec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brno a obcí Lelekovice (o výkonu úkolů obecní policie)
20/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brno a obcí Vranov (o výkonu úkolů obecní policie)
21/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2009 (JM)
Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení)
 
Částka 2
pdf 14 MB
26. 2. 2009 23/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Medlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Orlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Rybníček (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a městysem Švábenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hodějice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Lovčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a a městysem Jedovnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 6025 kB
30. 3. 2009 52/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Mikulčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městysem Černá Hora a obcí Újezd u Černé Hory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Olešnice a obcí Lazinov (o výkonu úkolů obecní policie)
69/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
72/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 4
pdf 2939 kB
22. 5. 2009 73/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Radějov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Suchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tasov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Heršpice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Šaratice (o výkonu přenesené
90/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyjákovičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
91/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
92/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
93/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Předklášteří (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Vnorovy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 2423 kB
13. 7. 2009 95/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Bohutice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Čermákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dolní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Džbánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Kounice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Olbramovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tavíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Trstěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vedrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Vémyslice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Sokolnice (o výkonu úkolů obecní policie)
110/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Telnice (o výkonu úkolů obecní policie)
111/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu úkolů obecní policie)
112/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Ladná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
113/VS/2009 (JM)
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Břeclav a městem Valtice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 2150 kB
26. 10. 2009 114/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Babice u Rosic (o výkonu úkolů obecní policie)
115/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
116/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
117/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice-Mistřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobřínsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
120/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu úkolů obecní policie)
122/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
123/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice (o výkonu přenesené působnosti na úseku opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami)
124/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Rudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
125/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Domašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Lesní Hluboké (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
127/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
128/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
129/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kubšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
130/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hodonín a obcí Rohatec (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 7
pdf 933 kB
24. 11. 2009 1/2009 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky V olších
2/2009 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky U Staré Vápenice
3/2009 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Rybičková skála
 
Částka 8
pdf 1048 kB
23. 12. 2009 4/2009 (JM)
Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Jihomoravského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Jihomoravského kraje
131/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
132/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a městysem Ostrovačice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
133/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
134/VS/2009 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Říčky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
135/VS/2009 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2008

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 370 kB
10. 1. 2008 1/2008 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Trkmanec-Rybníčky, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a vyhlášení jejího ochranného pásma
 
Částka 2
pdf 1669 kB
29. 1. 2008 2/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Holštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Dyjákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smluvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hevlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2008 JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
8/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
9/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rousínov a obcí Habrovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rousínov a obcí Komořany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rousínov a obcí Olšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rousínov a obcí Podbřežice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rousínov a obcí Tučapy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mikulčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 2148 kB
14. 3. 2008 20/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
23/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Crhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
34/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 4
pdf 3125 kB
10. 4. 2008 36/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a městysem Boleradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Borkovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Brumovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Kašnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Krumvíř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Morkůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Klobouky u Brna a obcí Velké Hostěrádky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Prostřední Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Rakvice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Bílovice nad Svitovaou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hajany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kovalovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Nebovidy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Omice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ořechov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prštice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Radostnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Řícmanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Silůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sivice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 2146 kB
23. 4. 2008 64/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Velatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Viničné Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Vranov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2008 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a městem Vatlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Zálesí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hluboké Mašůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kozojídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Moravský Písek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Žeraviny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi statutárním městem Brnem a obcí Lelekovice (o výkonu úkolů obecní policie)
78/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brno a obcí Vranov (o výkonu úkolů obecní policie)
79/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Brortín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
80/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
81/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
82/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 6
pdf 2528 kB
19. 5. 2008 83/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Hodonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozsíčka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Svitávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ostopovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městysem Pozořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavžené mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu úkolů obecní policie) (o výkonu úkolů obecní policie)
102/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu úkolů obecní policie)
103/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu úkolů obecní policie)
104/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městysem Jedovnice a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu úkolů obecní policie)
 
Částka 7
pdf 2452 kB
13. 6. 2008 105/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a městysem Moravská Nová ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a obcí Tvrdonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Břeclav a obcí Moravský Žižkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi obcí Sokolnice a obcí Kobylnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Křídlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
111/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Bedřichov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
113/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Kunštát (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč pod Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
115/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
117/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Zbraslavec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč pod Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
119/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
120/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
121/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Bohutice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
122/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Čermákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
123/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
124/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobřínsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
125/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dolní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Džbánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
127/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 2556 kB
25. 7. 2008 128/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Kounice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
129/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
130/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jezeřany-Maršovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
131/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
132/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kubšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
133/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Lesonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
134/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Olbramovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
135/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
136/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
137/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
138/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tavíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
139/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Trstěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
140/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
141/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vedrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
142/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Vémyslice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
143/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Měnín (o výkonu úkolů obecní policie)
144/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Moutnice (o výkonu úkolů obecní policie)
145/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Nosislav (o výkonu úkolů obecní policie)
146/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Sokolnice (o výkonu úkolů obecní policie)
147/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Telnice (o výkonu úkolů obecní policie)
148/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu úkolů obecní policie)
149/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
150/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu úkolů obecní policie)
151/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Neslovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
Částka 9
pdf 58 kB
5. 8. 2008 152/2008 (JM)
Oznámení o počtu členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje pro funkční období 2008-2012
 
Částka 10
pdf 1930 kB
15. 9. 2008 153/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
154/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Rohatec (o výkonu úkolů obecní policie)
155/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbraslav (o výkonu úkolů obecní policie)
156/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Benešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kořenec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
158/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Obora (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Okrouhlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Valchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
163/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Černín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Prokopov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
168/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
169/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 11
pdf 583 kB
3. 10. 2008 170/2008 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
171/2008 (JM)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany
 
Částka 12
pdf 628 kB
21. 10. 2008 172/2008 (JM)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Mniší Hora, stanovení jejích bližších ochranných podmínek, vyhlášení jejího ochranného pásma a vymezení činností vázaných v ochranném pásmu na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody
 
Částka 13
pdf 4567 kB
23. 12. 2008 173/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
174/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Roubanina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
175/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
176/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
177/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
178/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
179/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
180/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
181/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
182/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová (o výkonu přenesené působnosti na úseku socálně-právní ochrany dětí)
183/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2008 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
185/VS/2008 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Ctidružice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
 
 
Ročník 2007

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 279 kB
12. 1. 2007 1/2007 (JM)
Nařízení , kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 229/2006, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 2
pdf 2362 kB
23. 2. 2007 2/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Šebetov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
4/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyjákovičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel)
5/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcemi Suchý a Velenov (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
6/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Hodonín (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
7/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
8/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Hodonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
10/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
11/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunčina Ves (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
12/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Sedlec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Perná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Pavlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Nový Přerov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Milovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Klentnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Jevišovka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a Horní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dobré Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 2852 kB
23. 2. 2007 22/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Věstonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Drnholec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Březí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Bavory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2007 (JM))
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
30/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
31/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Litostrov (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
33/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vedrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vémyslice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kubšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Lesonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Olbramovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tavíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Trstěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Čermákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 2718 kB
23. 2. 2007 44/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Bohutice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jezeřany-Maršovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobřínsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dolní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Džbánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
54/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyjákovičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2007 (JM)
uzvařená mezi městem Bzenec a obcí Žeravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení)
57/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
58/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
59/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Unkovice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
60/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nosislav (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
61/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
62/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
63/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sudice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Brumov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Blažovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 3074 kB
23. 2. 2007 69/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Obora (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti úseku evidence obyvatel a rodných čísel)
75/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
76/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochraně dětí)
77/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Osiky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Archlebov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Šardice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žarošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Labuty (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 2602 kB
27. 2. 2007 97/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nechvalín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ždánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Milotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kostelec (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
111/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žarošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
112/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vřesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
113/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
114/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
115/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Šardice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
116/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Strážovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
117/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hýsly (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
118/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
119/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Archlebov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
120/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
121/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
122/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
123/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Labuty (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
124/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Bukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
 
Částka 7
pdf 2074 kB
27. 2. 2007 125/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
126/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ždánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
127/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Nechvalín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
128/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Kelčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
129/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ježov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
130/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Stavěšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
131/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
132/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
133/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vracov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
134/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Hovorany (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
135/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Milotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
136/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Sobůlky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
137/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
138/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
139/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Násedlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
140/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
141/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ostrovánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
142/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Svatobořice-Mistřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
143/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
144/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
145/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skalka (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
146/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Těmice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
147/VS/2007 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Drnovice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
148/VS/2007 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Tučapy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
149/VS/2007 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Olšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
150/VS/2007 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Podbřežic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
151/VS/2007 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Komořany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
152/VS/2007 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rousínov a obcí Habrovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
153/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Malá Roudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
154/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Vanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
155/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 2311 kB
27. 2. 2007 156/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
158/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Cetkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vysočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vavřinec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
162/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šošůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
163/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Sloup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
164/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Křtiny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovinka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
166/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Bukovina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Veverská Bítýška (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
168/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Rozdrojovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
169/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Moravské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Lelekovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
171/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
172/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Hvozdec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
173/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Česká (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
174/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Čebín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 9
pdf 3014 kB
27. 2. 2007 175/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dobročkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
176/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Chvalkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
177/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nevojice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
178/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Brankovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
179/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Rašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
180/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
181/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
182/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Dražovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
183/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Bohaté Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Mouřínov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
185/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Snovídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
186/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Křižanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
187/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kojátky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
188/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Kožušice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
189/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nesovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
190/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nemotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
191/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
192/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Lesná (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
193/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
194/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
195/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
196/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
197/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Svitávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
198/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
199/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Crhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
200/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
201/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
 
Částka 10
pdf 2176 kB
9. 3. 2007 202/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice ( o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
203/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Ledce (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
204/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Chudčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
205/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov ( o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
206/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
207/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
208/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
209/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
210/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
211/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
212/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
213/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
214/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
215/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
216/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
217/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
218/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
219/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Černá Hora a obcí Bořitov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
220/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Bohutice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 11
pdf 2782 kB
13. 7. 2007 221/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobřínsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
222/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
223/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
224/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jezeřany-Maršovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
225/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
226/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Lesonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
227/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
228/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
229/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
230/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Trstěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
231/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
232/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vedrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
233/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a městysem Vémyslice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
234/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Čermákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
235/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
236/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dolní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
237/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Džbánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
238/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Kounice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
239/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Olbramovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
240/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tavíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
241/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kubšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 12
pdf 2458 kB
13. 7. 2007 242/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Bítov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
243/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Lančov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
244/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Lesná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
245/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Lubnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
246/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Podhradí nad Dyjí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
247/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Podmyče (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
248/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Stálky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
249/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Starý Petřín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
250/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Šafov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
251/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Štítary (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
252/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Vracovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
253/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Vratěnín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
254/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Vysočany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
255/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Zblovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
256/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Oslnovice
257/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Chvalatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
258/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Korolupy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
259/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Citonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
260/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a městysem Olbramkostel (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
261/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Onšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
262/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vranov nad Dyjí a obcí Šumná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
263/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Unkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 13
pdf 1433 kB
13. 7. 2007 264/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Blanné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
265/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Ctidružice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
266/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyjákovičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
267/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
268/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hnanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
269/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
270/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hostim (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
271/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plaveč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
272/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a městysem Prosiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
273/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Přeskače (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
274/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 14
pdf 1878 kB
13. 7. 2007 275/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Tvořihráz (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
276/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Újezd (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
277/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Únanov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
278/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Valtrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
279/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vítonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
280/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
281/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a městem Valtice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
282/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Moravská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
283/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
284/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Tvrdonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
285/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
286/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Syrovín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
287/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bzenec a obcí Těmice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
288/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Deblín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 15
pdf 1320 kB
19. 7. 2007 289/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
290/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
291/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a Hostěnice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
292/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městysem Černá Hora a obcí Lubě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
293/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Domanín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
294/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Jaroslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
295/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Slup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
296/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
297/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zbraslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
298/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
299/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Míchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
300/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Nýrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
301/VS/2007 (JM)
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Drnovice a městem Rousínov (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
 
Částka 16
pdf 1164 kB
19. 7. 2007 302/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
303/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
304/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Kunštát (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
305/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
306/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
307/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozsíčka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
308/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
309/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí)
310/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
311/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
312/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Zbraslavec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
313/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 
Částka 17
pdf 1766 kB
27. 7. 2007 314/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice, obcí Suchý a obcí Velenov (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
315/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
316/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Radslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
317/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
318/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tasov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
319/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Radějov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
320/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
321/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Nemochovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
322/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Bílovice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
323/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
324/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
325/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Omice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
326/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ořechov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
327/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Řícmanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
328/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
329/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Viničné Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 18
pdf 1478 kB
31. 7. 2007 330/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Boskovštejn (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
331/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
332/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Kyjovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
333/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Milíčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
334/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Oleksovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
335/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Práče (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
336/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Šatov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
337/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
338/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vranovská Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
339/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
340/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 19
pdf 1866 kB
27. 8. 2007 341/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
342/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Radostice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
343/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
344/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Velatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
345/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
346/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
347/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mikulovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
348/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Křepice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
349/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Telnice (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
350/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad MOoravou a obcí Suchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
351/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel)
352/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Moravský Žižkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
353/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bantice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
354/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Mašovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
355/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Plenkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
356/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 20
pdf 3152 kB
27. 9. 2007 357/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Morašice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
358/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Suchohrdly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
359/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
360/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Horní Břečkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
361/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Lukov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
362/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městysem Vranov nad Dyjí a obcí Uherčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
363/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Blažkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
364/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hajny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
365/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
366/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Modřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
367/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Nebovidy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
368/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
369/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ostopovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
370/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
371/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Prštice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
372/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
373/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Vranov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 21
pdf 2100 kB
13. 11. 2007 374/VS/2007 (JM)
mezi městem Jevišovice a obcí Běhařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
375/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
376/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Černín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
377/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Jiřice u Moravských Budějovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
378/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rozkoš (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
379/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
380/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
381/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Lazinov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
382/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
383/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nosislav (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
384/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o přenesené působnosti na úseku obecní policie)
385/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
386/VS/2007 (JM)
č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice
387/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městysem Černá Hora a obcí Brťov-Jeneč (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
388/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
389/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidenci obyvatel)
390/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
391/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
392/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
393/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Pozořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 22
pdf 1221 kB
19. 12. 2007 394/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
395/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Silůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
396/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
397/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
398/VS/2007 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
399/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
400/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
401/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
402/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
403/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Mackovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
404/VS/2007 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Velký Karlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2006

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 103 kB
30. 3. 2006 1/2006 (JM)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihomoravského kraje
 
Částka 2
pdf 1947 kB
18. 5. 2006 2/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Lovčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Němčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Heršpice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Vážany nad Litavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hodějice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem slavkov u Brna a obcí Holubice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Velešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Šaratice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
10/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hostěrádky - Rešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Moravské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Rozdrojovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Čebín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Hvozdec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Česká (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Lelekovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
19/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
20/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Chudčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
21/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 3
pdf 1702 kB
18. 5. 2006 25/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
34/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
35/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobřínsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
38/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Bohutice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
39/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Olbramovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 1896 kB
18. 5. 2006 40/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dolní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tavíkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Džbánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Trstěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
44/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Úsobrno (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
45/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
47/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota Rapotina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Černovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Knínice u Boskovic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
51/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku cociálně-právní ochrany dětí)
52/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vlasatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
54/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Malešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Ivaň (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bojanovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 1845 kB
18. 5. 2006 58/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Loděnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Branišovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Odrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Přibice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Cvrčovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Chrudichromy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Rudlice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
67/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Uhřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Lovčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kubšice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
70/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jezeřany-Maršovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vedrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Vémyslice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Kadov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 1794 kB
18. 5. 2006 75/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Křidlůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Lesonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Dolní Kounice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Čučice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Krhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Biskoupky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Pohořelice a obcí Troskotovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Lesní Hluboké (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
84/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Domašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Litostrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Ostrovačice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Újezd u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hevlín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Věteřov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
91/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Bedřichov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 1635 kB
18. 5. 2006 93/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Říčky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Stanoviště (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Lesní Hluboké(o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Přibyslavice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vísky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Ctidružice (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných číslech)
101/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Senohraby (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
102/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rybníky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Dubňany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Jamolice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Horní Kounice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Tulešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Nová Lhota (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi obcí Velká nad Veličkou a obcí Louka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcemi Suchý a Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
 
Částka 8
pdf 1674 kB
18. 5. 2006 111/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
112/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
113/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem boskovice a obcí Suchý (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
115/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
117/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Tasovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
120/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozsíčka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
122/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Svitávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
123/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
124/VS/2006 (JM)
Boskovice a Němčice o přestupcích
125/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Kupařovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
126/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi obcí Lysice a obcí Štěchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
127/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi obcí Lysice a obcí Kunčina Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
128/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 9
pdf 1508 kB
18. 5. 2006 129/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi mšstem Rosice a obcí Omice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
130/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
131/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Veverské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
132/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
133/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
134/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Vysoké Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
135/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
136/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi obcí Černá Hora a obcí Újezd u Černé Hory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
137/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Vyškov a obcí Krásensko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
138/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ždánice a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
139/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ždánice a obcí Žarošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
140/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ždánice a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
141/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ždánice a obcí Archlebov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
142/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Želešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
143/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Synalov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 10
pdf 1875 kB
22. 5. 2006 144/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
145/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Pernštejnské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
146/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Letonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
147/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Archlebov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
148/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Ždánice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
149/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žarošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
150/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dambořice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
151/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dražůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
152/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Hrádek (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
153/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Valtrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
154/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Přeskače (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
155/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vevčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
156/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Prokopov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
157/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Znojmo a obcí Prosiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
158/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Velké Opatovice a obcí Světlá (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
159/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Josefov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
160/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rosice a obcí Babice u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
161/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Sulíkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 11
pdf 1501 kB
22. 5. 2006 162/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Bučovice a městem Slavkov u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
163/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
164/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Břečkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
165/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
166/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
167/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
168/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Svatoslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
169/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
170/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
171/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Heroltice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
172/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Borač (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
173/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Lažánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
174/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
175/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Újezd u Tišnova (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
176/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Čejkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
177/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Hrabětice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 12
pdf 1638 kB
22. 5. 2006 178/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Pravice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
179/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Litobratřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
180/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Velký Karlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
181/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Dyjákovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků)
182/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Šanov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
183/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Borotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
184/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Rousínov a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku obecní policie)
185/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městem Rajhrad (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
186/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Měnín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
187/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
188/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Blučina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
189/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Moutnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
190/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Sobotovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
191/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Žabčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
192/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Přísnotice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
193/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nesvačilka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
194/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 13
pdf 1583 kB
22. 5. 2006 195/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Syrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
196/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Holasice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
197/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Rajhradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
198/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Nosislav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
199/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Popovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
200/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Otmarov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
201/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Opatovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
202/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a městem Žatčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
203/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
204/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Orlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
205/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Moravské Málkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
206/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Rybníček (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
207/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Švábenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
208/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Medlovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
209/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Ústup (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
210/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Mackovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
211/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Dolenice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
212/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Medlov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 14
pdf 1611 kB
22. 5. 2006 213/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Jiřice u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
214/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Skalice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
215/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Hostěradice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
216/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Trnové Pole (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
217/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Damnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
218/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Miroslavské Knínice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
219/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Suchohrdly u Miroslavi (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
220/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Žeraviny (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
221/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kozojídky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
222/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
223/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Višňové (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
224/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Slatina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
225/VS/2006 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
226/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a obcí Božice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
227/VS/2006 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ivanovice na Hané a obcí Dětkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 15
pdf 24 MB
2. 8. 2006 228/2006 (JM)
Nařízení , kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 
Částka 16
pdf 275 kB
27. 10. 2006 229/2006 (JM)
Nařízení , kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 17
pdf 653 kB
22. 12. 2006 230/2006 (JM)
Vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska
 
 
Ročník 2005

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1944 kB
31. 1. 2005 1/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Modřice a obcí Želešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
2/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
3/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
4/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Rešice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
5/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
6/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Miroslav a obcí Našiměřice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
7/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Stanoviště (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
8/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
9/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
10/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
11/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Rojetín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
12/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borač (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
13/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Níhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
14/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
15/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Žďárec (o výkonu přenesené púsobnosti na úseku projednávání přestupků)
16/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Katov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
17/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Skryje (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
18/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Nelepeč-Žernůvka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 2
pdf 515 kB
15. 6. 2005 19/2005 (JM)
Nařízení , kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje
 
Částka 3
pdf 1553 kB
8. 7. 2005 20/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Dyje (o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel)
21/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Úsuší (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
22/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Vratislávka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
23/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Doubravník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
24/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Rohozec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
25/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Braníškov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
26/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Lomnička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Železné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Lažánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Malhostovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Hluboké Dvory (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Sentice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Svatoslav (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Všechovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smloouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Hradčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2005 (JM)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Unín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Štěpánovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
37/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Bukovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 4
pdf 1955 kB
8. 7. 2005 38/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Olší (o výkonu přenesené
39/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Drahonín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
40/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
41/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Letovice a obcí Deštná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
42/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kuřimské Jestřabí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
43/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zastávka (o výkonu působnosti na úseku obecní policie)
44/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Křižínkov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
45/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Nedvědice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
46/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Černvír (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
47/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
48/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
49/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kulířov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
50/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vilémovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
51/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
52/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Kaly (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
53/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Tišnovská Nová Ves (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 5
pdf 1646 kB
15. 11. 2005 54/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Šerkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
55/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Maršov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
56/VS/2005 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Vohančice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
57/VS/2005 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a obcí Skalička (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
58/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Borovník (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
59/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Řikolín (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
60/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Němčičky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
61/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Tasov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
62/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
63/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
64/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi obcí Černá Hora a obcí Bořitov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
65/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mikulčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
66/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
67/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
68/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
69/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 6
pdf 1554 kB
15. 11. 2005 70/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ostrov u Macochy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
71/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
72/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lažany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
73/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Milonice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
74/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Svinošice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
75/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
76/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Jadnovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
77/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomoučany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
78/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
79/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
80/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lubné (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
81/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Horní Loučky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
82/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Hlína (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
83/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Mělčany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 7
pdf 2012 kB
29. 12. 2005 84/VS/2005 (JM)
uzavrřená mezi městem Šlapanice a obcí Střelice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
85/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Vranov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
86/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Jiříkovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
87/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Omice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
88/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Podolí (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
89/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Popůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
90/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Hostěnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
91/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Babice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
92/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Moravany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
93/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Velatice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
94/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
95/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Nebovidy (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
96/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kovalovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
97/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ořechov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
98/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Troubsko (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
99/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
100/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ostopovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
101/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
Částka 8
pdf 1912 kB
29. 12. 2005 102/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Kobylnice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
103/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Bílovice nad Svitavou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
104/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Viničné Šumice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
105/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Sivice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
106/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Rebešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
107/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Újezd u Brna (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
108/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Řícmanice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
109/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Silůvky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
110/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
111/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
112/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Křtěnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
113/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Makov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
114/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Crhov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
115/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kněževes (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
116/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Borotín (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
117/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a městem Kunštát (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
118/VS/2005 (JM)
uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Velenov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
119/VS/2005 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Křenovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
120/VS/2005 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Milešovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
121/VS/2005 (JM)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a obcí Bošovice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
 
 
Ročník 2004

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2811 kB
9. 2. 2004 1/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku řidičských průkazů a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích)
2/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku řidičských průkazů a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích)
3/VS/2004 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku řidičských průkazů a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích )
4/VS/2004 (JM)
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku řidičských průkazů a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích)
5/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Židlochovice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
6/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Šlapanice a městem Židlochovice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
7/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností)
8/VS/2004 (JM)
Dodatek dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností)
9/VS/2004 (JM)
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností)
10/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Tišnov jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
11/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Tišnov jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
12/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rošířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
13/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
14/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Židlochovice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
15/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Židlochovice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
16/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Rosice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
17/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Rosice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
18/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Kuřim jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
19/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Kuřim jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
20/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
21/VS/2004 (JM)
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
22/VS/2004 (JM)
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
23/VS/2004 (JM)
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šlapanice a městem Ivančice jako obcemi s rozšířenou působností (o výkonu přenesené působnosti na úseku dopravně správní agendy)
 
Částka 2
pdf 624 kB
9. 2. 2004 24/2004 (JM)
Nařízení , kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje
25/2004 (JM)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany
 
Částka 3
pdf 1903 kB
1. 4. 2004 26/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Újezd u Rosic (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
27/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Rudka (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
28/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Stanoviště (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
29/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Lukovany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
30/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Říčky (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
31/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zakřany (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
32/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Příbram na Moravě (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
33/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Litostrov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
34/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zálesná Zhoř (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
35/VS/2004 (JM)
uzvařená mezi městem Rosice a obcí Tetčice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)
36/VS/2004 (JM)
uzavřená mezi městem Rosice a obcí Domašov (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)