Věstník Olomouckého kraje

Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1929 kB
1. 3. 2019 1/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Rakůvka - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
2/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Skřípov - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
3/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Šubířov - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
4/VS/2019 (KO)
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
5/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněné v částce 2/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2017) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
6/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
 
Částka 2
pdf 10 MB
17. 4. 2019 7/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílá Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bouzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Červenka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Dubčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Haňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Cholina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Luká - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Měrotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Mladeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Náklo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Olbramice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Pňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Slavětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Střeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Vilémov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Lipinka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Medlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Nová Hradečná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Paseka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Šumvald - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Troubelice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Želechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Velký Týnec a obcí Grygov (uveřejněné v částce 1/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2011) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
35/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Velký Týnec a obcí Krčmaň (uveřejněné v částce 1/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 4/VS/2011) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
36/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Velký Týnec a obcí Majetín (uveřejněné v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 7/VS/2014) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
 
Částka 3
pdf 1489 kB
23. 4. 2019 1/2019 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2018, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Blátka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
2/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Letní stráň a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
3/2019 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2018, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Rudka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
4/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Skřípovský mokřad a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky a kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990, ve znění pozdějších předpisů
5/2019 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 5/2018, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Vitčický les a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
 
Částka 4
pdf 6385 kB
10. 7. 2019 6/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Andělova zmola a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
7/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Bučina u Suché louky a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
8/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Kopaniny a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
9/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Lhotka u Přerova a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
10/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Rašeliniště v Klozovci a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
11/2019 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Těšice a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
12/2019 (KO)
Nařízení , kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
37/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Býškovice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
38/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Černotín - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
39/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Stražisko - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
40/VS/2019 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Zábřeh a obcí Nemile (uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2013) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
 
Částka 5
pdf 15 MB
10. 7. 2019 41/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Alojzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Bedihošť - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Bílovice-Lutotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Biskupice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Buková - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Čehovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Držovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dřevnovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Hrubčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Ivaň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a městem Kostelec na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a městem Kostelec na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Laškov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Lešany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Malé Hradisko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a městem Němčice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a městysem Nezamyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Niva - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a městysem Protivanov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Přemyslovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Slatinky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Stařechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Víceměřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vincencov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2019 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Zdětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2018

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 8264 kB
8. 3. 2018 1/2018 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Brus a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
1/VS/2018 (KO)
Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
2/VS/2018 (KO)
Dodatek č. 15 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
2/2018 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Blátka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
3/2018 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Kněží hora a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
4/2018 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Rudka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
5/2018 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Vitčický les a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
6/2018 (KO)
Nařízení , kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech a nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
 
Částka 2
pdf 6666 kB
29. 3. 2018 7/2018 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
 
Částka 3
pdf 3265 kB
7. 9. 2018 3/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Brodek u Konice - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
4/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Březsko - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
5/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Dzbel - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
6/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Hačky - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
7/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Jesenec - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
8/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Lipová - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
9/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ludmírov - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
10/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ochoz - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
11/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Suchdol - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
12/VS/2018 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněné v částce 2/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2017) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
 
Částka 4
pdf 13 MB
26. 11. 2018 8/2018 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2016, kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
13/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Budětsko - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
14/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Horní Štěpánov - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
15/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Kladky - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
 
 
Ročník 2017

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4583 kB
24. 2. 2017 1/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bukovany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
2/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Loučany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
3/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Štěpánov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
4/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Držovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
5/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Seloutky - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
6/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Štarnov - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
7/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hoštejn - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
8/VS/2017 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Komárov (uveřejněné v částce 3/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 29/VS/2011) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
9/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Babice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 18/VS/2005) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
10/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Lužice (uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2013) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
11/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 14 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
12/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 14 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
13/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 9 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
 
Částka 2
pdf 2874 kB
27. 7. 2017 14/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Pivín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi obcí Štěpánov a obcí Náklo - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
16/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi obcí Štěpánov a obcí Střeň - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
17/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Rapotín - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
18/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
19/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněné v částce 2/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2017) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
20/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Černá Voda (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 3
pdf 1395 kB
24. 8. 2017 1/2017 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Cigánské zmoly a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
2/2017 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Zápovědským kopcem a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
3/2017 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 9/2016, kterým se vyhlašuje přírodní památka Nivské louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
4/2017 (KO)
Nařízení , kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
22/VS/2017 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněné v částce 2/2017 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2017) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
 
Částka 4
pdf 634 kB
16. 10. 2017 5/2017 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 5
pdf 395 kB
8. 12. 2017 23/VS/2017 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Hrdibořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2016

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 9610 kB
19. 1. 2016 1/2016 (KO)
Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025
 
Částka 2
pdf 21 MB
22. 4. 2016 1/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2016 (KO)
mezi městem Kojetín a obcí Stříbrnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Bohuslávky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Nětčice výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Újezd výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Hlinsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Horní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Jezernice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Kladníky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Radotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Soběchleby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Týn nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko- výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bukovany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hlubočky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Těšetice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Ústín- výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Bedihošť - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Bousín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a městysem Nezamyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Přemyslovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Rozstání - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Slatinky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a městysem Tištín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vrbátky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vrchoslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Přerov a obcí Křenovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Přerov a obcí Měrovice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Přerov a obcí Polkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Přerov a obcí Uhřičice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Oskava - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Sobotín - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
35/VS/2016 (KO)
městem Šumperk a obcí Velké Losiny - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
36/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Rájec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Česká Ves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a městem Javorník - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Lipová-lázně - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Ostružná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Supíkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bělkovice-Lašťany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Blatec
47/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bohuňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystročice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystrovany
50/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Daskabát - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Dolany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Drahanovice
54/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a městysem Dub nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Grygov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hlušovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hněvotín
58/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Horka nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Charváty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Kožušany-Tážaly - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Krčmaň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Křelov-Břuchotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Liboš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Loučany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Luběnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Majetín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Mrsklesy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a městysem Náměšť na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Přáslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Příkazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Samotišky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Slatinice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Svésedlice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Štěpánov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Tovéř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Tršice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a městem Velká Bystřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Velký Týnec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a městysem Velký Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2016 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a obcí Věrovany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2016 (KO)
Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městysem Brodek u Přerova a obcí Kokory - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
83/VS/2016 (KO)
Dohoda č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
84/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
85/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
 
Částka 3
pdf 7999 kB
29. 4. 2016 2/2016 (KO)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
 
Částka 4
pdf 103 kB
26. 5. 2016 KO01/2016
Sdělení o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro volby 2016
 
Částka 5
pdf 38 MB
14. 10. 2016 3/2016 (KO)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
4/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
86/VS/2016 (KO)
mezi městem Hranice a obcí Luboměř pod Strážnou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Kozlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Lutín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
89/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dětkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
90/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dobromilice- výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
91/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Myslejovice- výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
92/VS/2016 (KO)
mezi obcí Štěpánov a obcí Hnojice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
93/VS/2016 (KO)
mezi obcí Štěpánov a obcí Žerotín - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
94/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Město Libavá - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Sobotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2016 (KO)
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěpánov a obcí Žerotín (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 84/VS/2007) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
97/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Babice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 224/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2016 (KO)
Dodatek Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Domašov nad Bystřicí (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 225/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Domašov u Šternberka (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 226/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
100/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Hlásnice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 227/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
101/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Hnojice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 228/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
102/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Horní Loděnice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 229/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
103/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Hraničné Petrovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 230/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
104/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Huzová (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 85/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
105/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Jívová (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 86/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
106/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Komárov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 231/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
107/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Lipina (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 232/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
108/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Lužice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 233/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
109/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Mladějovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 234/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
110/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Mutkov (uveřejněné v částce 3/2006 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 9/VS/2006) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
111/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Řídeč (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 235/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
112/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Strukov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 236/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
113/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Štarnov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 237/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
114/VS/2016 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šternberk a obcí Žerotín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 238/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 6
pdf 2459 kB
17. 10. 2016 5/2016 (KO)
Nařízení , kterým se ruší nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část plánu oblasti povodí Moravy pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry pro Olomoucký kraj a závazná část plánu oblasti povodí Dyje pro Olomoucký kraj
6/2016 (KO)
Nařízení , kterým se mění některé vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
7/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní Vinohrádky a stanovují se bližší ochranné podmínky přírodní památky
8/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Kozí Horka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
9/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Nivské louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
10/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Švancarkou a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
11/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Skalka pod Kaní horou a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
12/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Skelná huť a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
13/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka U nádrže a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
14/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
15/2016 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Lipovské upolínové louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
 
Částka 7
pdf 40 MB
15. 11. 2016 115/VS/2016 (KO)
mezi městem Hranice a obcí Partutovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
116/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
117/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
118/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Černá Voda - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
119/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Česká Ves - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
120/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Hradec-Nová Ves - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
121/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Mikulovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
122/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Ostružná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
123/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Písečná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
124/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Skorošice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
125/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Stará Červená Voda - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
126/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
127/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Vápenná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
128/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a obcí Velké Kunětice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
129/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a městem Vidnava - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
130/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a městem Zlaté Hory - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
131/VS/2016 (KO)
mezi městem Jeseník a městem Žulová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
132/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
133/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Brodek u Konice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
134/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Březsko - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
135/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Budětsko - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
136/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Dzbel - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
137/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Hvozd - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
138/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Jesenec - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
139/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
140/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Ludmírov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
141/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Ochoz - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
142/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Skřípov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
143/VS/2016 (KO)
mezi městem Konice a obcí Suchdol - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
144/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Bohuslávky - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
145/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Nětčice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
146/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Horní Nětčice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
147/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Jezernice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
148/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Lhota - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
149/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Týn nad Bečvou - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
150/VS/2016 (KO)
mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
151/VS/2016 (KO)
mezi městem Mohelnice a městem Loštice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
152/VS/2016 (KO)
mezi městem Mohelnice a obcí Mírov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
153/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bělkovice-Lašťany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
154/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystročice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
155/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystrovany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
156/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Daskabát - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
157/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
158/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a městysem Dub nad Moravou - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
159/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Grygov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
160/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hněvotín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
161/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Horka nad Moravou - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
162/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Charváty - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
163/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Kozlov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
164/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Kožušany-Tážaly - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
165/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Křelov-Břuchotín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
166/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Liboš - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
167/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Luběnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
168/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Majetín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
169/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Přáslavice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
170/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Příkazy - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
171/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
172/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Suchonice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
173/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Svésedlice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
174/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Těšetice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
175/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Tovéř - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
176/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Olomouc a obcí Ústín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
177/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a obcí Otaslavice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
178/VS/2016 (KO)
mezi statutárním městem Prostějov a městysem Protivanov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
179/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Babice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
180/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Domašov u Šternberka - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
181/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Hlásnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
182/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Horní Loděnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
183/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Hraničné Petrovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
184/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Huzová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
185/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Jívová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
186/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Lipina - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
187/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Lužice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
188/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Město Libavá - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
189/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Mutkov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
190/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Řídeč - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
191/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Štarnov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
192/VS/2016 (KO)
mezi městem Šternberk a obcí Žerotín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
193/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Bludov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
194/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Bohdíkov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
195/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Bratrušov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
196/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Bušín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
197/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
198/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a městem Hanušovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
199/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Hrabišín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
200/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Chromeč - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
201/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Jakubovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
202/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Libina - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
203/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
204/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Malá Morava - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
205/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Olšany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
206/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Oskava - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
207/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Rapotín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
208/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Rejchartice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
209/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Ruda nad Moravou - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
210/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Sobotín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
211/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a městem Staré Město - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
212/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Sudkov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
213/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Velké Losiny - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
214/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Vernířovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
215/VS/2016 (KO)
mezi městem Šumperk a obcí Vikýřovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
216/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Brníčko - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
217/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
218/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
219/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
220/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
221/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Kamenná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
222/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Kosov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
223/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
224/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
225/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
226/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmůvek - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
227/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Rájec - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
228/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a městem Štíty - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
229/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Zborov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
230/VS/2016 (KO)
mezi městem Zábřeh a obcí Zvole - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
 
 
Ročník 2015

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4078 kB
4. 5. 2015 1/2015 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Deylův ostrůvek a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
1/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Petrov nad Desnou - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
2/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 12 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
2/2015 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Včelínské louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
3/2015 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Stráž - Skalka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a ochranného pásma
3/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
4/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 12 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 2
pdf 8215 kB
3. 7. 2015 5/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a městem Javorník - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílá Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bouzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Červenka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Dubčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Haňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Cholina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Luká - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Měrotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Mladeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Náklo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Olbramice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Pňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Slavětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Střeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Vilémov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Vernířovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 3
pdf 21 MB
2. 10. 2015 4/2015 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
27/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Bílovice-Lutotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Císařov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Dlouhomilov - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
30/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Libina - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
31/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Brníčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Drozdov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
36/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hoštejn - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jedlí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jestřebí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kamenná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kolšov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kosov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Leština - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Polsřelmůvek - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rohle - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rovensko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Svébohov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a městem Štíty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Vyšehoří - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zborov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2015 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zvole - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dětkovice (uveřejněné v částce 3/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2013) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Doloplazy (uveřejněné v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2014) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Držovice (uveřejněné v částce 4/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 83/VS/2011) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Hruška (uveřejněné v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 2/VS/2014) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Lešany (uveřejněné v částce 1/2012 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2012) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Malé Hradisko (uveřejněné v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2014) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Mořice (uveřejněné v částce 3/2012 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2012) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Mostkovice (uveřejněné v částce 5/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 109/VS/2011) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Niva (uveřejněné v částce 5/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 111/VS/2011) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Olšany u Prostějova (uveřejněné v částce 1/2012 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 2/VS/2012 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Ondratice (uveřejněné v částce 5/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 112/VS/2011) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Otaslavice (uveřejněné v částce 5/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 113/VS/2011) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Pivín (uveřejněné v částce 1/2013 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2013) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Víceměřice (uveřejněné v částce 1/2014 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2014) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Buková (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a městysem Drahany (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 72/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dřevnovice (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 53/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Němčice nad Hanou (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 56/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Otinoves (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 55/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Pavlovice u Kojetína (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 58/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a městysem Protivanov (uveřejněné v částce 2/2007 právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 78/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Srbce (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 59/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vitčice (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 61/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Výšovice (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 56/VS/2008 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Zdětín (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Alojzov (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 12/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Biskupice (uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 7/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí městysem Brodek u Prostějova (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 16/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
85/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Čehovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
86/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 18/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Čelechovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dobrochov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
89/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Hluchov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
90/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Hradčany-Kobeřice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
91/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcÍ Hrubčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 25/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
92/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Ivaň (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 26/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
93/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Klenovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 27/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
94/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Kostelec na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních přestupků Olomouckého kraje pod č. 29/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a městysem Kralice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 30/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Krumsín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 31/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
97/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Laškov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 32/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Obědkovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 35/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Ohrozim (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
100/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Pěnčín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 38/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
101/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Plumlov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 39/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
102/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Prostějovičky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 40/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
103/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Ptení (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 42/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
104/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Seloutky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 43/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
105/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Skalka (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 81/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
106/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Stařechovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 45/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
107/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Tvorovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 46/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
108/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Určice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 47/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
109/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vícov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 48/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
110/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vranovice-Kelčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
111/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Vřesovice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
112/VS/2015 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a obcí Želeč (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 52/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 4
pdf 7912 kB
14. 12. 2015 5/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Čechy pod Kosířem a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
6/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 3/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Černá Voda - kulturní dům a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
7/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2015, kterým se vyhlašuje přírodní památka Deylův ostrůvek a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
8/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Hanušovice - kostel a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
9/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 5/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
10/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 6/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Chudobín a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
11/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Libina - U Černušků a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
12/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 16/2013, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Malý Kosíř a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
13/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 8/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Otaslavice - kostel a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
14/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 17/2013, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Račí údolí a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
15/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 9/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Rašeliniště na Smrku a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
16/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 10/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Sobotín - domov důchodců a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
17/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 11/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka U Bílých hlin a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
18/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 12/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka U Strejčkova lomu a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
19/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2015, kterým se vyhlašuje přírodní památka Včelínské louky a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
20/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 13/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Veselíčko a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
21/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 18/2013, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a ochranného pásma
22/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 14/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Vlkoš - statek a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
23/2015 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 15/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka Zlaté jezero a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
 
 
Ročník 2014

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4790 kB
2. 6. 2014 1/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
1/2014 (KO)
Nařízení , kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990, ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990 a vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990
2/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hruška - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Malé Hradisko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Stínava - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Víceměřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Bratrušov - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
7/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Velký Týnec a obcí Majetín - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
8/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
9/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
10/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
11/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 11 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
12/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Černá Voda (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Stará Červená Voda (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2005 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2014 (KO)
Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 2
pdf 2067 kB
15. 10. 2014 2/2014 (KO)
Vyhláška , kterou se mění obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2004 ze dne 17. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
3/2014 (KO)
Nařízení , kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
15/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Ruda nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
16/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Bílá Voda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Kobylá nad Vidnavkou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Skorošice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2014 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Vlčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2013

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 5048 kB
21. 3. 2013 1/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Pivín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vincencov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Lužice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
4/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Ruda nad Moravou - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
5/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
6/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Lipinka (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 256/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Medlov (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 257/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Nová Hradečná (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 258/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Paseka (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 259/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Šumvald (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 260/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Troubelice (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 261/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Újezd (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 262/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2013 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Želechovice (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 263/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2013 (KO)
Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněná v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
15/VS/2013 (KO)
Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněná v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
16/VS/2013 (KO)
Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněná v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 2
pdf 1545 kB
4. 10. 2013 1/2013 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 8/2011 o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
17/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Štarnov - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
18/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Vikýřovice - výkon přenesené působnosti ve věcech podle daňového řádu
19/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Dlouhá Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 3
pdf 2587 kB
16. 12. 2013 2/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Čechy pod Kosířem a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
3/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Černá Voda - kulturní dům a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
4/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Hanušovice - kostel a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
5/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč a stanovují bližší ochranné podmínky
6/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Chudobín a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
7/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Libina - U Černušků a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
8/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Otaslavice - kostel a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
9/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Rašeliniště na Smrku a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
10/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Sobotín - domov důchodců a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
11/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka U Bílých hlin a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
12/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka U Strejčkova lomu a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
13/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Veselíčko a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
14/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Vlkoš - statek a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
15/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Zlaté jezero a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
16/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Malý Kosíř a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
17/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Račí údolí a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
18/2013 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a ochranného pásma
20/VS/2013 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Prostějov a obcí Dětkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2012

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 504 kB
13. 2. 2012 1/2012 (KO)
Nařízení , kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
1/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Lešany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Olšany u Prostějova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 2
pdf 2603 kB
4. 5. 2012 2/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
3/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
4/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
5/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Království a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace
6/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
7/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Rudným vrchem a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
8/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně - Výří skály a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
9/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Protivanov a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
10/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
11/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka U žlíbku a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
 
Částka 3
pdf 2212 kB
11. 5. 2012 3/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Křenovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Měrovice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Polkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Stříbrnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Uhřičice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Bohuslávky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Hlinsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Horní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Jezernice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Radotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Soběchleby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Týn nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Červenka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hrdibořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Mořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2012 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Slatinky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2012 (KO)
Dodatek č. 9 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
25/VS/2012 (KO)
Dodatek č. 4 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
26/VS/2012 (KO)
Dodatek č. 9 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 4
pdf 1325 kB
8. 6. 2012 KO01/2012
Sdělení o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, který má být zvolen ve volbách konaných v roce 2012
12/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
13/2012 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Přestavický les a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
14/2012 (KO)
Nařízení , kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990 a vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech ze dne 27. září 1990
 
 
Ročník 2011

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1105 kB
29. 3. 2011 1/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Ohrozim-Horka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
1/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a Bílá Voda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Písečná-mokřad a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
2/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Kobylá nad Vidnavkou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Velký Týnec a obcí Grygov - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
3/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Soudkova štola a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
4/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Štola Marie Pomocná a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
4/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Velký Týnec a obcí Krčmaň - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
5/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Štola Mařka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
5/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 8 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
6/2011 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Žďár a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
6/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
7/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 8 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 2
pdf 296 kB
27. 6. 2011 7/2011 (KO)
Nařízení , kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
 
Částka 3
pdf 4558 kB
17. 8. 2011 8/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ludmírov - - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
11/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Skřípov - - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
12/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
13/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílá Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bouzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Dubčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Haňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Cholina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Luká - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Měrotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Mladeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Náklo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Pňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Slavětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Střeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Komárov - - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
30/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Skorošice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Vlčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Alojzov (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 12/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Bedihošť (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 15/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Biskupice (uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 7/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Bousín (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech předpisů
36/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Brodek u Prostějova (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 16/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Buková (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čehovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 18/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čelechovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Dobrochov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Drahany (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 72/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Dřevnovice (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 53/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hluchov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hradčany-Kobeřice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hrubčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 25/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ivaň (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 26/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Klenovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 27/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městem Kostelec na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 29/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Kralice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 30/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Krumsín (uveřejněné v částce 2/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 31/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Laškov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 32/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Myslejovice (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 75/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městem Němčice nad Hanou (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 56/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Obědkovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 35/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ohrozim (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Otinoves (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 55/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Pavlovice u Kojetína (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 58/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Pěnčín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 38/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městem Plumlov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 39/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Prostějovičky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 40/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Protivanov (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 78/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Přemyslovice (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 79/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ptení (uveřejněné v čátce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 42/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Rozstání (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 80/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Seloutky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 43/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Skalka (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 81/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Srbce (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 59/VS/2009 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Stařechovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 45/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Tvorovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 46/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Určice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 47/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vícov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 48/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vitčice (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého okraje pod č. 61/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vranovice-Kelčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vrbátky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 51/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vrchoslavice (uveřejněné v částce 4/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 62/VS/2009 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vřesovice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Výšovice (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 56/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Zdětín (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Želeč (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 52/VS/2004 ) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 4
pdf 3870 kB
13. 10. 2011 8/2011 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
81/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Olbramice - - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Vilémov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Držovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
85/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Brníčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
86/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Drozdov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
89/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hoštejn - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
90/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
91/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
92/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jestřebí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
93/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kamenná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
94/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kolšov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kosov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Leština - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
97/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmůvek - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
100/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rájec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
101/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rohle - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
102/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rovensko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
103/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Štíty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
104/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Vyšehoří - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
105/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zborov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
106/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čelčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
107/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Smržice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 44/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 5
pdf 1583 kB
5. 12. 2011 9/2011 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
108/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Laškov - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
109/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Mostkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
110/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Nezamyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
111/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Niva - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
112/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ondratice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
113/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Otaslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
114/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Tištín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
115/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jedlí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
116/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
117/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
118/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Svébohov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
119/VS/2011 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zvole - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
120/VS/2011 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Klopotovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 28/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2010

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2158 kB
18. 5. 2010 1/2010 (KO)
Nařízení , kterým se vydává závazná část plánu oblasti povodí Moravy pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry pro Olomoucký kraj a závazná část plánu oblasti povodí Dyje pro Olomoucký kraj
1/VS/2010 (KO)
uzavřená mezi městysem Brodek u Přerova a obcí Kokory - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
2/VS/2010 (KO)
uzavřená mezi městysem Dub nad Moravou a obcí Kožušany-Tážaly - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
3/VS/2010 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
4/VS/2010 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 47/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2010 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Česká Ves (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 48/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2010 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Lipová-lázně (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 49/VS/2007 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2010 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Ostružná (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2010 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Supíkovice (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 7 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
10/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
11/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 7 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
12/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
13/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
14/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
15/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 4 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
16/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 5 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
17/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 6 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
18/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 7 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
19/VS/2010 (KO)
Dodatek č. 8 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zábřeh a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 1/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2010) - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 
Částka 2
pdf 25 kB
20. 5. 2010 KO01/2010
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
 
Částka 3
pdf 24 kB
24. 5. 2010 KO02/2010
Rozhodnutí o prodloužení stavu nebezpečí
 
Částka 4
pdf 7004 kB
9. 6. 2010 2/2010 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 3/2006, kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje
 
Částka 5
pdf 3400 kB
9. 6. 2010 3/2010 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
20/VS/2010 (KO)
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Jeseník a obcí Písečná (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 6
pdf 118 kB
29. 9. 2010 4/2010 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2008, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2009, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2008, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se ruší některá nařízení z oblasti údržby silnic
21/VS/2010 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Hačky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2009

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 879 kB
16. 3. 2009 1/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městysem Dub nad Moravou a obcí Blatec - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
2/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Police - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
3/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Chromeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Bohdíkov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Jindřichov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 4/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Kopřivná (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Malá Morava (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 6/VS/2003)
8/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Dlouhomilov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 241/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků)
9/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
10/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 6 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
11/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 6 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 2
pdf 2039 kB
29. 5. 2009 1/2009 (KO2)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2008, kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
12/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Drahanovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Pivín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Bohdíkov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Branná (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 46/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Jindřichov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 4/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 1 mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Pavlovice u Kojetína (uveřejněné v částce 2/2008 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 54/VS/2008) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dobromilice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 108/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Doloplazy (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 109/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dřevnovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 110/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Koválovice-Osíčany (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 112/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a městysem Nezamyslice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 114/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Hruška (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 111/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Mořice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 113/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Srbce (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 115/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a městysem Tištín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 116/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vitčice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 117/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vrchoslavice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 118/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Hrabišín (uveřejněné včástce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 243/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Dlouhomilov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 241/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Bludov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 53/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Bratrušov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Oloouckého kraje pod č. 240/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Bušín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 55/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky (uveřejněné v částce 3/2006 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 10/VS/2006) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Chromeč (uveřejněné v částce 1/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
36/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Libina (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 244/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 245/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rejchartice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 246/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Ruda nad Moravou (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 247/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Šléglov (uveřejněné v částce 3/2006 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 11/VS/2006) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Vikýřovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 252/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 3
pdf 117 kB
29. 6. 2009 1/2009 (KO3)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
2/2009 (KO3)
Rozhodnutí o prodloužení stavu nebezpečí
 
Částka 4
pdf 3068 kB
16. 10. 2009 2/2009 (KO4)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2008 o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se ruší některá nařízení z oblasti údržby silnic
42/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Brodek u Konice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
43/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Budětsko - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
44/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Hvozd - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
45/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Jesenec - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
46/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Lipová - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
47/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ochoz - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
48/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Stražisko - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
49/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Suchdol - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
50/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Bousín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dobromilice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dřevnovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hruška - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Mořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městem Němčice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Nezamyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Pavlovice u Kojetína - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Srbce - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Tištín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vitčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vrchoslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2009 (KO)
uzavřená mezi městem Štěpánov a obcí Střeň - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
64/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Kopřivná (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2009 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hanušovice a obcí Malá Morava (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 6/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2009 (KO)
Dohoda č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Hrabišín (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 243/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mohelnice a obcí Police (uveřejněná v částce 1/2009 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 2/VS/2009) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Bohutín (uveřejněná v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 54/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2009 (KO)
Dodatek č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Hraběšice (uveřejněná v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 56/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Jakubovice (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 242/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Písařov (uveřejněná v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 58/VS/2004 ) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Rapotín (uveřejněná v částce 4/2004 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 59/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Sudkov (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 249/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Velké Losiny (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 250/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Černá Voda (uveřejněná v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Stará Červená Voda (uveřejněná v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2009 (KO)
Dodatek č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš (uveřejněná v částce 3/2005 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 5
pdf 1580 kB
30. 12. 2009 3/2009 (KO)
Nařízení , kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 
 
Ročník 2008

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 3672 kB
4. 2. 2008 1/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Ostružná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Bohuslávky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Hlinsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Horní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Jezernice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Radotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Soběchleby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Týn nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Buková - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dětkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hrdibořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Zdětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Bochoř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Čelechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Dřevohostice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Grymov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Horní Moštěnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Kokory - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Lazníky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Líšná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Lobodice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Pavlovice u Přerova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Přestavlky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Radslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Říkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Tovačov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Turovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Výkleky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Žákovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi obcí Štěpánov a obcí Liboš - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
36/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a městem Zábřeh - výkon přenesené působnosti ve věcech památkové péče
37/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Dlouhá Loučka (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 255 /VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Lipinka (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 256/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Medlov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 257 /VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Nová Hradečná (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 258/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Paseka (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 259/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Šumvald (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 260/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Troubelice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 261/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Újezd (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 262/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2008 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uničov a obcí Želechovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 263/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 2
pdf 3783 kB
16. 6. 2008 46/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Hanušovice a obcí Branná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Bukovany - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
48/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Doloplazy - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
49/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Přáslavice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
50/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Supíkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Měrotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Olbramice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Pavlovice u Kojetína - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Otinoves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Výšovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Beňov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Bezuchov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Brodek u Přerova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Buk - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Citov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Čechy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Dobrčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Domaželice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Hradčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Křtomil - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Lazníčky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Lhotka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Nahošovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Nelešovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Oldřichov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Oplocany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Oprostovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Podolí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Prosenice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Radkova Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Radkovy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Radvanice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Rokytnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Sobíšky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Stará Ves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Sušice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Šišma - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
85/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Troubky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
86/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Tučín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Věžky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2008 (KO)
Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 3
pdf 24 kB
30. 6. 2008 KO01/2008
Sdělení o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, který má být zvolen ve volbách konaných v roce 2008
 
Částka 4
pdf 1026 kB
18. 8. 2008 89/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městysem Dub nad Moravou a obcí Hrdibořice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
90/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Hlubočky a obcí Daskabát - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
91/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a městysem Velký Újezd - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
92/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Vlkoš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
93/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Zábeštní Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
94/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Přerov a obcí Želatovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2008 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2008 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Černá Voda (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
97/VS/2008 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Stará Červená Voda (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2008 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2008 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 5
pdf 316 kB
3. 10. 2008 1/2008 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
2/2008 (KO)
Nařízení , kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
 
 
Ročník 2007

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2658 kB
15. 3. 2007 KUOK 126767/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Protivanov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 5/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
KUOK 126759/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Niva (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
KUOK 126763/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Bousín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
KUOK 126768/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Malé Hradisko (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 2/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
KUOK 126765/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Otinoves (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 4/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
KUOK 612/2007
Usnesení o zastavení řízení o udělení souhlasu k uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou (uveřejněné v částce 3/2006 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 3/VS/2006) - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
KUOK 126760/2006
Rozhodnutí o udělení souhlasu se zrušením veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Drahany a obcí Rozstání (uveřejněné v částce 4/2004 pod č. 6/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
1/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Zlaté Hory - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Křenovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Měrovice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Polkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Stříbrnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Uhřičice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Biskupice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Bělotín (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 7/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Býškovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 8/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Černotín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 9/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Dolní Těšice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 10/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Horní Těšice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 13/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Horní Újezd (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 11/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Hrabůvka (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 12/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Hranice a obcí Hustopeče nad Bečvou (uveřejněná v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Jindřichov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 15/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Klokočí (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 16/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Malhotice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olmouckého kraje pod č. 17/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Milenov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 18/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Milotice nad Bečvou (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Olšovec (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Opatovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Paršovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Partutovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Polom (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 25/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Potštát (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 26/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Provodovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 27/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Radíkov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 28/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Rakov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 29/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Rouské (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 30/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Skalička (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 31/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Střítež nad Ludinou (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 32/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Špičky (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 34/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Teplice nad Bečvou (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 35/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Ústí (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 37/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
36/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Všechovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 38/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2007 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a obcí Zámrsky (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 39/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého krajed pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
39/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
 
Částka 2
pdf 10 MB
30. 10. 2007 40/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Daskabát - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
41/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Mrsklesy - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
42/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a městem Velká Bystřice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
43/VS/2007 (KO)
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Velký Újezd - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
44/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Vlčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Česká Ves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Lipová-lázně - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Písečná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílá Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bouzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Červenka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Dubčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Haňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Cholina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Luká - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Mladeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Náklo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Pňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Slavětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Střeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Vilémov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Líšnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Pavlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Náměšť na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Slatinice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Drahany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Držovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Malé Hradisko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Myslejovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Niva - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ondratice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městysem Protivanov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Přemyslovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Rozstání - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Skalka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Slatinky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vincencov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi obcí Štěpánov a obcí Žerotín - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
85/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Huzová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
86/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Jívová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Brníčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
89/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Drozdov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
90/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
91/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
92/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hoštejn - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
93/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
94/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jedlí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jestřebí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
97/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kamenná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kolšov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kosov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
100/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Leština - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
101/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
102/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
103/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmůvek - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
104/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rájec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
105/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rohle - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
106/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rovensko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
107/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Svébohov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
108/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a městem Štíty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
109/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Vyšehoří - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
110/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zborov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
111/VS/2007 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zvole - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
112/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Alojzov (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 12/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
113/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Bedihošť (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 15/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
114/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Biskupice (uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 7/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
115/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Brodek u Prostějova (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 16/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
116/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čehovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 17/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
117/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 18/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
118/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čelčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
119/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Čelechovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
120/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Dobrochov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 22/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
121/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hluchov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 23/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
122/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hradčany-Kobeřice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 24/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
123/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hrubčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 25/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
124/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ivaň (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 26/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
125/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Klenovice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 27/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
126/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Klopotovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 28/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
127/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Kostelec na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 29/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
128/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a městysem Kralice na Hané (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 30/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
129/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Krumsín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 31/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
130/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Laškov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 32/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
131/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Lešany (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 33/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
132/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Mostkovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 34/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
133/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Obědkovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 35/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
134/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ohrozim (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 36/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
135/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Olšany u Prostějova (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 13/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
136/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Otaslavice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 37/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
137/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Pěnčín (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 38/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
138/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Plumlov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 39/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
139/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Prostějovičky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 40/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
140/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Ptení (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 42/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
141/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Seloutky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 43/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
142/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Skalka (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 81/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
143/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Smržice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 44/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
144/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Stařechovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 45/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
145/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Tvorovice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 46/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
146/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Určice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 47/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
147/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vícov (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 48/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
148/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vincencov (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 83/VS/2007) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
149/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vranovice-Kelčice (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 50/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
150/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vrbátky (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 51/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
151/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Vřesovice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 14/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
152/VS/2007 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Želeč (uveřejněné v částce 4/2004 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 52/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
 
Ročník 2006

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 24 kB
1. 4. 2006 KO01/2006
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
 
Částka 2
pdf 3963 kB
25. 7. 2006 1/2006 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
 
Částka 3
pdf 2125 kB
21. 8. 2006 1/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Přáslavice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
2/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a městem Velká Bystřice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
3/VS/2006 (KO)
uzavařená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
4/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Olbramice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Dolany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hrdibořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Stínava - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Dolany - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
9/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Mutkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Šléglov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Bílá Voda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Dubicko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2006 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a městem Štíty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Dubicko a obcí Bohuslavice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 1/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Dubicko a obcí Hrabová (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 2/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dobromilice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 108/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Doloplazy (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 109/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dřevnovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 110/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Hruška (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 111/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Koválovice-Osíčany (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 112/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Mořice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 113/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Nezamyslice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 114/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Srbce (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 115/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Tištín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 116/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vitčice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 117/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2006 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vrchoslavice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 118/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 4
pdf 6042 kB
4. 10. 2006 2/2006 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
3/2006 (KO)
Nařízení , kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje
 
Částka 5
pdf 39 kB
5. 10. 2006 4/2006 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2005, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 6
pdf 634 kB
16. 10. 2006 5/2006 (KO)
Nařízení o zřízení přírodní rezervace Terezské údolí, vyhlášení jejího ochranného pásma a stanovení bližších ochranných podmínek přírodní rezervace
 
 
Ročník 2005

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 570 kB
1. 3. 2005 1/2005 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
2/2005 (KO)
Nařízení , kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
 
Částka 2
pdf 32 kB
6. 6. 2005 3/2005 (KO)
Nařízení , kterým se určují zdroje vody k hašení požárů
 
Částka 3
pdf 2888 kB
29. 6. 2005 1/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Daskabát - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
2/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Mrsklesy - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
3/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Přáslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
4/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Tršice - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
5/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a městem Velká Bystřice - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
6/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Hlubočky a obcí Velký Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
7/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Červenka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Měrotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Mikulovice a obcí Velké Kunětice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Moravský Beroun a obcí Norberčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Blatec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Alojzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Olšany u Prostějova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vřesovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Lobodice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Oplocany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a městem Tovačov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Babice - výkon přenesené působnosti ve věcech agendy obecní policie
19/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a městem Mohelnice - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
20/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a městem Zábřeh - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o státní památkové péči
21/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a městem Zábřeh - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
22/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Vidnava a obcí Černá Voda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Vidnava a obcí Stará Červená Voda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi obcí Vidnava a obcí Velká Kraš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2005 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rohle - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2005 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Dlouhomilov (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 241/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2005 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Hrabišín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 243/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
29/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Mohelnice (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 19/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
30/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o státní památkové péči
31/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
32/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 20/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o státní památkové péči
33/VS/2005 (KO)
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Šumperk a městem Zábřeh (uveřejněné v částce 3/2005 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 21/VS/2005) - výkon přenesené působnosti ve věcech podle zákona o návykových látkách
34/VS/2005 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Tovačov a obcí Lobodice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 253/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2005 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Tovačov a obcí Oplocany (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 254/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 4
pdf 47 kB
15. 9. 2005 4/2005 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2004

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 24 kB
10. 6. 2004 1/2004 (KO1)
Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
 
Částka 2
pdf 24 kB
17. 6. 2004 2/2004 (KO2)
Rozhodnutí o zrušení stavu nebezpečí
 
Částka 3
pdf 46 kB
6. 8. 2004 KO01/2004
Sdělení o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, který má být zvolen ve volbách konaných ve dnech 5. a 6.11.2004
1/2004 (KO3)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 4
pdf 7174 kB
6. 9. 2004 KO02/2004
Redakční sdělení tisková oprava VS č. 216/VS/2003 (KO) mezi Přerovem a Tučínem
1/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Bousín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Malé Hradisko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Niva - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Otinoves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Protivanov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Drahany a obcí Rozstání - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Vlčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a městem Loštice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystročice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bystrovany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hněvotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Liboš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Štěpánov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Bedihošť - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Brodek u Prostějova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čehovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čelčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čelechovice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dětkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
22/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dobrochov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hluchov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hradčany - Kobeřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hrubčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ivaň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Klenovice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Klopotovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městem Kostelec na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Kralice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Krumsín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Laškov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Lešany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
34/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Mostkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Obědkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
36/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ohrozim - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
37/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Otaslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Pěnčín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Plumlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Prostějovičky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Přemyslovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ptení - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Seloutky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Smržice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Stařechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Tvorovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Určice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vícov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vincencov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vranovice - Kelčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vrbátky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Želeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Bludov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Bohutín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Bušín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Hraběšice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Janoušov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Písařov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Rapotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Kobylá nad Vidnavkou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi obcí Vápenná a obcí Skorošice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Velká Bystřice a obcí Hlubočky - výkon agendy obecní policie
63/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Brníčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Drozdov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hoštejn - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jedlí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Jestřebí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kamenná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kolšov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Kosov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Leština - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Postřelmůvek - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rájec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Rovensko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Svébohov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Vyšehoří - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zborov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2004 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Zvole - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2004 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěpánov a obcí Liboš (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č.239/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
85/VS/2004 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Sobotín (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č. 248/VS/2003)
86/VS/2004 (KO)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Šumperk a obcí Vernířovice (uveřejněné v částce 3/2003 Věstníku Olomouckého kraje pod č.251/VS/2003)
 
Částka 5
pdf 160 kB
20. 10. 2004 2/2004 (KO5)
Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
 
Částka 6
pdf 204 kB
25. 10. 2004 3/2004 (KO)
Nařízení , kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
4/2004 (KO)
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení Olomouckého kraje č. 1/2004, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2005.
 
 
Ročník 2003

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 190 kB
8. 9. 2003 1/2003 (KO)
Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 2
pdf 4303 kB
29. 9. 2003 2/2003 (KO)
Nařízení , kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
 
Částka 3
pdf 22 MB
15. 10. 2003 1/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi obcí Dubicko a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
2/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi obcí Dubicko a obcí Hrabová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
3/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hanušovice a obcí Bohdíkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
4/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hanušovice a obcí Jindřichov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
5/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hanušovice a obcí Kopřivná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
6/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hanušovice a obcí Malá Morava - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Bělotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
8/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Býškovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
9/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Černotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
10/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Dolní Těšice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
11/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Horní Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
12/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Hrabůvka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
13/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Horní Těšice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
14/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Hustopeče nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
15/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Jindřichov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
16/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Klokočí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
17/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Malhotice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
18/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Milenov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
19/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Milotice nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
20/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Olšovec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
21/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Olšovec - přenesení působnosti ve věcech výkonu úkolů obecní policie
22/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Opatovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
23/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Paršovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
24/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Partutovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
25/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Polom - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
26/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Potštát - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
27/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Provodovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
28/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Radíkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
29/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Rakov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
30/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Rouské - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
31/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Skalička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
32/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Střítež nad Ludinou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
33/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Střítež nad Ludinou - výkon přenesené působnosti ve věcech výkonu úkolů obecní policie
34/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Špičky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
35/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Teplice nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
36/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Teplice nad Bečvou - přenesení působnosti ve věcech výkonu úkolů obecní policie
37/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Ústí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
38/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Všechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
39/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Hranice a obcí Zámrsky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
40/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Bernartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
41/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Javorník a obcí Uhelná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
42/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
43/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Česká Ves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
44/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Lipová-lázně - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
45/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Ostružná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
46/VS/2003 (KO)
uzavřenýá mezi městem Jeseník a obcí Písečná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
47/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Jeseník a obcí Supíkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
48/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Křenovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
49/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Měrovice nad Hanou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
50/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Polkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
51/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Stříbrnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
52/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Kojetín a obcí Uhřičice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
53/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Bohuslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
54/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Brodek u Konice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
55/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Březsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
56/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Budětsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
57/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Dzbel - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
58/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Horní Štěpánov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
59/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Hvozd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
60/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Jesenec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
61/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Kladky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
62/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ludmírov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
63/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Ochoz - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
64/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Polomí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
65/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Raková u Konice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
66/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Rakůvka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
67/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Skřípov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Koncie a obcí Stražisko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
69/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Suchdol - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
70/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Šubířov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
71/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Bohuslávky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
72/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Dolní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
73/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Hlinsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
74/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Horní Nětčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
75/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Jezernice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
76/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Kladníky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
77/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
78/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Osek nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
79/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Soběchleby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
80/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Týn nad Bečvou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
81/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
82/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílá Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
83/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bílsko - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
84/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Bouzov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
85/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Dubčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
86/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Haňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
87/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Cholina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
88/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
89/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Luká - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
90/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Mladeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
91/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Náklo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
92/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Pňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
93/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
94/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Senička - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
95/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Slavětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
96/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Střeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
97/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Litovel a obcí Vilémov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
98/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi obcí Lutín a obcí Slatinice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
99/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Klopina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
100/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Krchleby - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
101/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Maletín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
102/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Mírov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
103/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Moravičany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
104/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Palonín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
105/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Stavenice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
106/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Třeština - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
107/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Mohelnice a obcí Úsov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
108/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dobromilice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
109/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
110/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Dřevnovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
111/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Hruška - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
112/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Koválovice-Osíčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
113/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Mořice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
114/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Nezamyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
115/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Srbce - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
116/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Tištín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
117/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vitčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
118/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Němčice nad Hanou a obcí Vrchoslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
119/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bělkovice-Lašťany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
120/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Bohuňovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
121/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Daskabát - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
122/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Doloplazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
123/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Dub nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
124/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Grygov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
125/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Hlušovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
126/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Horka nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
127/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Charváty - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
128/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Kožušany-Tážaly - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
129/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Krčmaň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
130/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Křelov-Břuchotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
131/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Loučany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
132/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Luběnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
133/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Majetín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
134/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Mrsklesy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
135/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Přáslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
136/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Příkazy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
137/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Samotíšky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
138/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
139/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Suchonice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
140/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Svésedlice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
141/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Tovéř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
142/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Tršice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
143/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Velká Bystřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
144/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Velký Týnec - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
145/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Velký Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
146/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi statutárním městem Olomouc a obcí Věrovany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
147/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Bedihošť - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
148/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čehovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
149/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Čechy pod Kosířem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
150/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Dobrochov - výkon přenesené působnosti ve věcech předpisů
151/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hluchov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
152/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hradčany-Kobeřice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
153/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Hrubčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
154/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ivaň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
155/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Klenovice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
156/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a městem Kostelec na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
157/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Kralice na Hané - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
158/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Krumsín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
159/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Laškov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
160/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Lešany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
161/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Mostkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
162/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Obědkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
163/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Ohrozim - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
164/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Otaslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
165/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Plumlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
166/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Přemyslovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
167/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Rozstání - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
168/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Stařechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
169/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Tvorovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
170/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Určice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
171/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vícov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
172/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vranovice-Kelčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
173/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Vrbátky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
174/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Prostějov a obcí Želeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
175/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Beňov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
176/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Bezuchov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
177/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Bochoř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
178/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Brodek u Přerova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
179/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Buk - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
180/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Císařov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
181/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Cítov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
182/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Čechy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
183/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Čelechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
184/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Dobrčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
185/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Domaželice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
186/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Dřevohostice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
187/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Grymov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
188/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Horní Moštěnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
189/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Hradčany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
190/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Kokory - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
191/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Křtomil - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
192/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Lazníčky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
193/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Lazníky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
194/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Lhotka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
195/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
196/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Líšná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
197/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Nahošovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
198/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Nelešovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
199/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Oldřichov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
200/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Oprostovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
201/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Pavlovice u Přerova - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
202/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Podolí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
203/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Prosenice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
204/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Přestavlky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
205/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Radkova Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
206/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Radkovy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
207/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Radslavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
208/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Radvanice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
209/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Rokytnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
210/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Říkovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
211/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Sobíšky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
212/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Stará Ves - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
213/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Sušice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
214/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Šišma - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
215/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Troubky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
216/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Tučín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
217/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Turovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
218/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Věžky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
219/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Vlkoš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
220/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Výkleky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
221/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Zábeštní Lhota - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
222/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Žákovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
223/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Přerov a obcí Želatovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
224/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Babice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
225/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Domašov nad Bystřicí - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
226/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Domašov u Šternberka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
227/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Hlásnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
228/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Hnojice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
229/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Horní Loděnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
230/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Hraničné Petrovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
231/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Komárov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
232/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Lipina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
233/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Lužice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
234/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Mladějovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
235/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Řídeč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
236/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Strukov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
237/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Štarnov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
238/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šternberk a obcí Žerotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
239/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi obcí Štěpánov a obcí Liboš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
240/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Bratrušov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
241/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Dlouhomilov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
242/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Jakubovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
243/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Hrabišín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
244/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Libina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
245/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
246/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Rejchartice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
247/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Ruda nad Moravou - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
248/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Sobotín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
249/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Sudkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
250/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Velké Losiny - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
251/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Vernířovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
252/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Šumperk a obcí Vikýřovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
253/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Tovačov a obcí Lobodice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
254/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Tovačov a obcí Oplocany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
255/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Dlouhá Loučka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
256/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Lipinka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
257/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Medlov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
258/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Nová Hradečná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
259/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Paseka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
260/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Šumvald - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
261/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Troubelice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
262/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
263/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Uničov a obcí Želechovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
264/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
265/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Hynčina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
266/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
267/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
268/VS/2003 (KO)
uzavřená mezi městem Zábřeh a obcí Nemile - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 4
pdf 26 kB
30. 12. 2003 3/2003 (KO)
Obecně závazná vyhláška , kterou se mění obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2002, kterou se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
 
 
Ročník 2002

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 57 kB
16. 4. 2002 1/2002 (KO)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 
Částka 2
pdf 38 kB
28. 11. 2002 2/2002 (KO)
Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje část 1. změny územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
 
Částka 3
pdf 10 MB
12. 12. 2002 3/2002 (KO)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
4/2002 (KO)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany