Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1973

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 551 kB
15. 1. 1973 1/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy
AS14/73
Oznámení o vydání výnosu č. 174/1968 Sb. k zajištění bezpečnosti práce při provozu radiolokátorů
18 374/72-VI/1
Směrnice o zřizování a činnosti stavebně restaurátorských hutí a skupin
LP-210.3-20.7.1972
Směrnice o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků
5467/1972-4
Směrnice pro zaměřování změn v mapách evidence nemovitostí
19 (1/1973)
Opatření , kterým se mění a doplňuje opatření vlády České socialistické republiky č. 12/1970 Ú.v. ČSR k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality
 
Částka 2
pdf 124 kB
7. 2. 1973 2/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru
4/1973 Sb.
Vyhláška o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu
3/1973 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu
 
Částka 3
pdf 498 kB
9. 2. 1973 5/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru
7/1973 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977
8/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
3219/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu POLONIT 2
7 (3/1973)
Směrnice pro propůjčování čestného odznaku "Vzorný pracovník" v rezortu
6/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka, o Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka a o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
 
Částka 4
pdf 111 kB
15. 2. 1973 9/1973 Sb.
Zákonné opatření o Řádu Vítězného února
3356/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce nenáložkovanú zmes dusičnanu amonného a paliva - DAP
16 457/68-20
Předpis - Pravidla létání L-2
20 765/72-20
Předpis - Provoz letadel I. a II. část L-6
Z-11 995/1972-B/3
Úprava , ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca 9. mesiaca po porode a mladistvým v rozpočtových a hospodárskych organizáciach v odbore pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SSR
 
Částka 5
pdf 88 kB
23. 2. 1973 10/1973 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 6
pdf 259 kB
26. 2. 1973 11/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
12/1973 Sb.
Vyhláška o ochrane vod pred znečistením ropnými látkami
13/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa
 
Částka 7
pdf 451 kB
9. 3. 1973 15/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86
16/1973 Sb.
Vyhláška o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
17/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
101
Směrnice o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací
12 187/1972-ITR
Úprava o hospodárení s prostriedkami Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy
18 716/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Vrť"
18 715/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Pátecká a Mísy"
18 357/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Voškov"
18 077/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Na ostrově"
18 009/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Karlické údolí"
17 977/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Slatinná louka u Velenky"
17 565/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Báň"
16 229/1972
Výnos o zřízení chráněného naleziště "V olších"
16 051/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Na Stříbrné"
17 564/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Prutník"
14/1973 Sb.
Zákonné opatrenie o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
 
Částka 8
pdf 477 kB
20. 3. 1973 18/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
19/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
20/1973 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných literárních, vědeckých a uměleckých děl a o příspěvcích uživatelů děl
21/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám
22/1973 Sb.
Vyhláška o podnikových archívoch
5 (8/1973)
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
18 078/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Karlovské bučiny"
18 768/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Rovná"
18 714/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Petrské údolí"
18 355/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Bílá strž"
18 246/72
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Pod drdolem"
18 244/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Velký Vápenný"
18 124/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Hamrštejn"
18 123/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Dlouhá hora"
17 978/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kulivá hora"
17 864/72
Výnos o zřízení chráněného přírodního výtvoru "Zlatý kůň"
18 767/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Holubovské hadce"
17 976/72
Výnos o zřízení chráněné studijní plochy "Swamp"
18 245/72
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Na Adamcích"
 
Částka 9
pdf 541 kB
30. 3. 1973 23/1973 Sb.
Nařízení o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky
24/1973 Sb.
Nařízení o závodních komisích lidové kontroly
25/1973 Sb.
Nariadenie o závodnych komísiach ľudovej kontroly
26/1973 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
16 177/72-03
Výnos o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních železničního provozu
4 (9/1973)
Rozkaz o mzdovém zvýhodnění občanských pracovníků zařazených v rekreačních zařízeních ministerstva vnitra České socialistické republiky v nově vymezeném území pohraničí
 
Částka 10
pdf 602 kB
6. 4. 1973 27/1973 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
28/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32
29/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihomoravský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj)
30/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy
31/1973 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích
32/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci
33/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky z 25. ledna 1957
34/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa
35/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje Mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa
 
Částka 11
pdf 329 kB
19. 4. 1973 36/1973 Sb.
Zákon o orgánech geodezie a kartografie
37/1973 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
5300/1972
Úprava , ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis pre bánske dráhy s rozchodom 900 mm
38/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy)
 
Částka 12
pdf 280 kB
27. 4. 1973 39/1973 Sb.
Zákon o orgánoch geodézie a kartografie
40/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109
AS01/73
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
AS02/73
Oznámení , že 12. ledna 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o poskytnutí úvěru na rozšíření kapacit na výrobu velkých zalomených hřídelí v Československé socialistické republice a o dodávkách velkých zalomených hřídelí z Československé socialistické republiky do Německé demokratické republiky
11471/73
Směrnice o koordinaci a součinnosti orgánů dopravy, bezpečnosti a prokuratury při železničních nehodách
10 649/73-09/2
Směrnice o pracovní pohotovosti
Z-11 341/1972-B/1
Úprava o náplni činnosti stredných, nižších a pomocných zdravotníckych pracovníkov
VT-911-20.11.1972
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým v rozpočtových a hospodářských organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR
KP-910-24.8.71
Metodické opatření o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v resortu zdravotnictví
 
Částka 13
pdf 250 kB
30. 4. 1973 41/1973 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
42/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění příloha vyhlášky č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících
43/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem
 
Částka 14
pdf 606 kB
3. 5. 1973 1/1973
Výnos o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích resortu
44/1973 Sb.
Zákon o ochranném dohledu
45/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
46/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech
47/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
48/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní řád
6 (14/1973)
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
7/1973
Směrnice o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků ústředí podniku Rekreace členů výrobních družstev
 
Částka 15
pdf 700 kB
4. 5. 1973 51/1973 Sb.
Vyhláška o úpravě některých poměrů pěstounů provádějících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
52/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
53/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
3100/1973 KV-ML
Úprava na zabezpečenie telesnej výchovy na vysokých školách
Z-2594/1973-B/1
Úprava o obvodných zdravotníckych službách
1/2526/1971
Smernica o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky
49/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
50/1973 Sb.
Zákon o pěstounské péči
 
Částka 16
pdf 417 kB
18. 5. 1973 54/1973 Sb.
Vyhláška o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí
56/1973 Sb.
Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
AS03/73
Oznámení , že 12. ledna 1973 byl v Praze podepsán Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přepravě zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Německé demokratické republiky přes státní území Československé socialistické republiky
AS04/73
Oznámení , že 23. ledna 1973 byl v Římě podepsán Dodatkový protokol k Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o obchodní výměně mezi oběma zeměmi ze 14. listopadu 1969
55/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími
 
Částka 17
pdf 649 kB
8. 6. 1973 57/1973 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 70 - Lemešany, okres Prešov
58/1973 Sb.
Nařízení o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách
59/1973 Sb.
Vyhláška o vydávání geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech
60/1973 Sb.
Vyhláška o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
61/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se určují podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách
62/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se určují podrobnosti o veřejných sbírkách
VVS/4-176/1973
Úprava pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre pracovníkov zariadení vnútornej správy národnych výborov
15 054/73-25
Výnos , kterou se vydávají Pravidla technického provozu metra
17 347/72-09/4
Výnos , kterou se vydává Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy
17 348/72-09/4
Výnos , kterou se vydává Disciplinární řád pro pracovníky československého civilního letectví
17 349/72-09/4
Výnos , kterou se vydává Disciplinární řád pro pracovníky vodní dopravy
 
Částka 18
pdf 488 kB
12. 6. 1973 7/72
Výnos , kterým se vydává předpis o zřizování skladů výbušnin v podzemí
65/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériach a iných podobných hrách
777/73
Výnos , kterým se vydává bezpečnostní předpis pro ochranu elektrického roznětu při trhacích pracích před účinky cizí elektrické energie
14 580/73-24
Směrnice o učebních pomůckách
64/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériach a iných podobných hrách
63/1973 Sb.
Zákon o verejných zbierkach a o lotériach a iných podobných hrách
 
Částka 19
pdf 231 kB
25. 6. 1973 15/1973-L
Inštrukcia , ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy
66/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
68/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku zemědělských výrobků a potřeb
73/1973
Úprava , ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis na ochranu elektrického roznetu pri trhacích prácach pred účinkami cudzej elektrickej energie
77/1972
Úprava , ktorou sa vydáva predpis o zriaďovaní skladov výbušnin pod zemou
417/73-leg.
Instrukce , kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy
67/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
 
Částka 20
pdf 696 kB
29. 6. 1973 69/1973 Sb.
Nařízení , kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
70/1973 Sb.
Nariadenie o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komísie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
71/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb. o umělém přerušení těhotenství
72/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
 
Částka 21
pdf 301 kB
3. 7. 1973 73/1973 Sb.
Zákon o branné výchově
74/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních
75/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
76/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)
77/1973 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 53
78/1973 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna
 
Částka 22
pdf 514 kB
16. 7. 1973 79/1973 Sb.
Vyhláška o experimentálním ověřování ve výstavbě
23-438/73
Směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 
Částka 23
pdf 682 kB
20. 7. 1973 80/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky
81/1973 Sb.
Vyhláška o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
82/1973 Sb.
Vyhláška o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Z-3 130/1973-B/1
Úprava o prevádzke nemocníc s poliklinikou a ďaľších zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
 
Částka 24
pdf 754 kB
30. 7. 1973 83/1973 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
85/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
86/1973 Sb.
Vyhláška o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973
84/1973 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a vládou Italské republiky
 
Částka 25
pdf 282 kB
10. 8. 1973 87/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)
88/1973 Sb.
Nariadenie o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
89/1973 Sb.
Vyhláška o sdružení rodičů a přátel školy
19 122/72-23
Směrnice pro doplňování a prohlubování odborné praxe učitelů odborných předmětů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť
20 033/73-212
Směrnice pro organizaci studia vybraných odborných předmětů na středních odborných školách
844/73-V/2
Směrnice pro sjednávání dohod o odměňování náborového prodeje vstupenek na kulturní pořady
 
Částka 26
pdf 693 kB
22. 8. 1973 90/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Českolovenské socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími
91/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pakistán o leteckých službách
92/1973 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
93/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador
37 553/3096/72
Směrnice , kterým se provádějí některá ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 13/1971 Ú.v. ČSR o odměňování pracovníků po dobu zaškolování
 
Částka 27
pdf 977 kB
30. 8. 1973 94/1973 Sb.
Vyhláška o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) z 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
95/1973 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
96/1973 Sb.
Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador
97/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu
99/1973 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
98/1973 Sb.
Vyhláška o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
 
Částka 28
pdf 728 kB
14. 9. 1973 II/12 556/73
Pokyny na hospodářské zabezpečení pracovníků při účasti na poradách, konferencích, sympósiích, školení a podobných akcích
VI/2-1464-20.3.1973
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
100/1973 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)
101/1973 Sb.
Vyhláška o projektových soutěžích
102/1973 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna v roce 1974
103/1973 Sb.
Vyhláška o združení rodičov a priateľov školy
235/1973-A IV/2
Úprava o učebných pomôckach
2199/1973-II/3
Úprava o pomaturitnom štúdiu na stredných odborných školách
6078/1973-II/2
Úprava na organizovanie štúdia vybraných odborných predmetov na stredných odborných školách
7574/73-R/1
Předpis o zkouškách palubních radiooperátorů
S-3767/1973-A/1
Úprava o organizácii školských hospodárstiev polnohospodárskych a lesníckych škôl a polnohospodárskych odborných učilíšť
S-4140/1973-A/1
Úprava o dopĺňaní a prehĺbovaní práxe učiteľov odborných predmetov polnohospodárskych a lesníckych škôl a polnohospodárskych a lesníckych odborných učilíšť
12 221/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Křivé jezero"
9523/73
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Dubná"
8958/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Ostrůvek"
8904/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Komáří vrch"
9/1973
Rozkaz o prostředcích k dosažení účelu zákroku příslušníků Sboru nápravné výchovy ČSR proti odsouzeným a obviněným
8806/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Hrby"
 
Částka 29
pdf 869 kB
21. 9. 1973 104/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
105/1973 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Z-2707/1973-C/23
Úprava o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
 
Částka 30
pdf 504 kB
1. 10. 1973 106/1973 Sb.
Zákonné opatření o udělování vědeckých hodností ústavy marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa a Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska
107/1973 Sb.
Zákonné opatření o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti
108/1973 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs
109/1973 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kčs
110/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras
111/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb. o zřízení Inspektorátů bezpečnosti práce
112/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
14243/31/73
Metodické pokyny pro budování automatizovaných systémů řízení podniků (ASŘP)
ÚUŽŽ-5053/1973
Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
 
Částka 31
pdf 2444 kB
10. 10. 1973 113/1973 Sb.
Úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., tak jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb .; zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb. a zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb.
 
Částka 32
pdf 1392 kB
12. 10. 1973 86/1973-Org.
Inštrukcia , ktorou sa určujú paušálne odmeny a náhrady trov za znalecké posudky vo veciach určenia (zapretia) otcovstva na základe krvnej skúšky
SD/33-300/73
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům silniční a městské dopravy a údržby silnic
114/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)
115/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)
116/1973 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodě č. 109
117/1973 Sb.
Zásady , kterými se určuje organizace, postavení a úlohy právních útvarů ve státních hospodářských organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky z 27. září 1973 č. 284
118/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb. o městském přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.
119/1973 Sb.
Vyhláška novela vyhlášky o správních poplatcích
120/1973 Sb.
Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
121/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích
122/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
124/1973 Sb.
Směrnice o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, schválené usnesením VI. plenární schůze ÚRO z 11. října 1973
2600/1973
Úprava o odbere vzoriek inertného prachu, zmesi inertného a uholného prachu a o ich rozboroch
8100/1973
Úprava o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
AS05/73
Výnos , kterou se vydávají Pravidla o vytváření, ochraňování a používání federálních hmotných rezerv, schválenými usnesením vlády ČSSR č. 116 z 19.4.1973
AS06/73
Oznámení , že 31. října 1972 byla v Dacce podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské republiky
AS07/73
Oznámení , že 27. dubna 1973 byl v Dacce podepsán Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské republiky
AS08/73
Oznámení , že 29. listopadu 1972 byla v Kigali podepisána Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Rwandskou republikou
ZV01/73
Oznámení o uložení listiny Československé socialistické republiky k Deklaraci o výstavbě hlavních silnic s mezinárodním provozem u generálního tajemníka OSN
2 (32/1973)
Směrnice o evidenci vědeckovýzkumných prací a obhájených disertací
21 751/73-09
Směrnice o nařizování práce přesčas
123/1973 Sb.
Vyhláška o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik Pozn.: Ve vztahu k Ukrajině platnost ukončena k 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Ruské federaci platnost ukončena k 30.10.2002 (viz 119/2002 Sb.m.s.).
153/13 700/1973
Směrnice o povolování, evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů
17/1973
Rozkaz , jimž se vydává úplné znění Řádu výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech
 
Částka 33
pdf 1329 kB
30. 10. 1973 125/1973 Sb.
Zákon , kterou se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
127/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou
128/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
129/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
130/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem
131/1973 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
132/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě o Obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik
133/1973 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
126/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu Pozn.: Ve vztahu k Ukrajině byla Dohoda ukončena k 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.).
 
Částka 34
pdf 3488 kB
2. 11. 1973 134/1973 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
135/1973 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
136/1973 Sb.
Nařízení o státním řízení v oblasti cen
137/1973 Sb.
Vyhláška o cenách
 
Částka 35
pdf 1883 kB
12. 11. 1973 33/1973
Nařízení upravující zásady jednotného výkonu ochranného dohledu vykonávaného orgány Veřejné bezpečnosti
122/31 500/1972
Směrnice o hospodaření s prostředky rozpočtů národních výborů
139/1973 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
140/1973 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
141/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
142/1973 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik"
143/1973 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
144/1973 Sb.
Vyhláška o drátových telekomunikačních zařízeních, které jsou provozovány mimo jednotnou telekomunikační síť
145/1973 Sb.
Vyhláška o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu
146/1973 Sb.
Vyhláška o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
147/1973 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, ve slovenském vydání
17 036/73
Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, svazek II - spojovací postupy L 10/II
18 380/72-20
Předpis na používání měrových jednotek při spojení letadlo-země a při koordinaci řízení letového provozu L 5
138/1973 Sb.
Zákon o vodách (vodní zákon)
 
Částka 36
pdf 3566 kB
30. 11. 1973 148/1973 Sb.
Úplné znění zákona z 29. listopadu 1961 č. 141 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze 17. června 1965 č. 57 Sb., zákonem z 5. června 1969 č. 58 Sb., zákonem z 18. prosince 1969 č. 149 Sb. a zákonem z 25. dubna 1973 č. 48 Sb. a dále z úprav provedených zákony z 20. prosince 1968 č. 173 Sb., z 18. prosince 1969 č. 148 Sb., ze 17. prosince 1969 č. 156 Sb. a ústavním zákonem ze 17. prosince 1969 č. 155 Sb.
 
Částka 37
pdf 631 kB
6. 12. 1973 SD/697/73-3
Smernica o poskytovaní stabilizačných odmien za odpracované roky pracovníkom podnikovej cestnej a mestskej dopravy a organizácií údržby ciest
149/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
150/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
151/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
152/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)
153/1973 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120
155/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
AS09/73
Oznámení , že 19. května 1972 byla ve Starém Smokovci podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci na problému "Optimální technicko-provozní požadavky a normativy na stavby a zařízení na mezinárodních cestách členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci"
AS10/73
Oznámení , že 1. prosince 1972 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci na problému "Optimální technickoprovozní požadavky a unifikované metody zkoušek pro perspektivní železniční vozidla se zřetelem k typizaci, unifikaci a normalizaci
AS11/73
Oznámení , že 3. října 1973 byl podepsán Dodatok k Druhému doplňku k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Albánské lidové republiky o průzkumu a využití železoniklových ložisek v oblastech Elbasan - Pishkash - Pogradec Albánské lidové republiky z 8. února 1956 podepsanému 5. května 1958 o ocenění kobaltu obsaženého v železoniklové rudě dodávané z Albánské lidové republiky do Československé socialistické republiky
AS12/73
Oznámení , že 8. října 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dlouhodobé spolupráci v oblasti budování specializované výroby asynchronních elektromotorů jednotné série
AS13/73
Oznámení , že 10. října 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a strojírenství Československé socialistické republiky a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a mezi Ministerstvem strojírenství pre lehký a potravinářský průmysl a domácí spotřebiče Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby některých druhů strojů a zařízení pro potravinářský průmysl
12 894/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Jaronínská bučina"
154/1973 Sb.
Nařízení , ktorým sa bližše vymedzujú pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
37 (37/1973)
Směrnice pro provádění smírčího řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory
12 893/73
Výnos o zřízení chráněného naleziště "U Kunštátské kaple"
 
Částka 38
pdf 494 kB
13. 12. 1973 156/1973 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974
157/1973 Sb.
Ústavní zákon o zřízení Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a Federálního ministerstva všeobecného strojírenství
158/1973 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev
159/1973 Sb.
Zákon o ochraně označení původu výrobků
160/1973 Sb.
Vyhláška o řízení ve věcech označení původu výrobků
161/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
 
Částka 39
pdf 2199 kB
14. 12. 1973 162/1973 Sb.
Úplné znění občanského soudního řádu ze 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění vykonaných zákonem ze 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem z 18. prosince 1969 č. 158 Sb. a zákonem z 26. dubna 1973 č. 49 Sb.
 
Částka 40
pdf 3966 kB
20. 12. 1973 4/1973
Výnos , kterou se vydávají předpisy pro poskytování stejnokrojů, pro vybavování společenských zařízení a poskytování osobních ochranných prostředků pro požárníky v rezortu hutnictví a strojírenství
163/1973 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
4 (40/1973)
Směrnice o vyžadování průkazu minimální přípustné energetické účinnosti některých spotřebičů dodávaných pro investiční výstavbu
17 198/73-20
Předpis o letové způsobilosti letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
26 305/73-20
Předpis o letové způsobilosti letadel, oddíl J - Elektro
26 594/73-25
Výnos , kterou se vydávají učební osnovy výcviku řidičů silničních motorových vozidel
 
Částka 41
pdf 1165 kB
27. 12. 1973 164/1973 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
165/1973 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
166/1973 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974
167/1973 Sb.
Zákon o Matici slovenskej
168/1973 Sb.
Nařízení o náhradě škody vzniklé při branné výchově
169/1973 Sb.
Nariadenie , ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národnym výborom
170/1973 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie volných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
171/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 95/1967 Sb. v znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se vykonává zákon č. 73/1952 Sb. o dani z obratu
173/1973 Sb.
Vyhláška o výkupu dříví z lesa
174/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
R-10/1973
Směrnice o postupu socialistických orgánů a organizací při přípravě a uskutečňování investic, na jejichž financování se podílí úvěr Mezinárodní investiční banky v Moskvě
172/1973 Sb.
Vyhláška o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
 
Částka 42
pdf 1226 kB
28. 12. 1973 122/29 800/1973
Směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
175/1973 Sb.
Vyhláška základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
176/1973 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolínu Pozn.: ust. § 37 pozbude účinnosti dnem 31.12.1975;