Věstník Karlovarského kraje

Ročník 2021

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2361 kB
11. 1. 2021 KK/312/HK/20
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/3/HK/21
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
1/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Podhradí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 1396 kB
25. 1. 2021 KK/14/HK/21
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
5/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Hory - výkon činnosti podle zákona o požární ochraně
6/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
 
Částka 3
pdf 422 kB
16. 2. 2021 KK/28/HK/21
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 4
pdf 454 kB
1. 3. 2021 KK/87/KZ/21
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 5
pdf 541 kB
19. 3. 2021 KK/54/HK/21
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 6
pdf 24 MB
26. 7. 2021 1/2021 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, 2/2010, 1/2012, 1/2015, 6/2016 a 1/2018
2/2021 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, 3/2010, 2/2012, 2/2015, 7/2016 a 2/2018
7/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon činnosti obecní policie
8/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
9/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - výkon činnosti obecní policie
10/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon činnosti obecní policie
11/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
12/VS/2021 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Černava - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 7
pdf 332 kB
7. 9. 2021 3/2021 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2020

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 8628 kB
23. 3. 2020 1/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
1/2020 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
2/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
3/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a a obcí Stráž nad Ohří - výkon činnosti o obecní policie
4/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Dolní Nivy - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Doupovské Hradiště - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2020 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 5952 kB
8. 4. 2020 KK01/2020
Rozhodnutí , kterým se nařizují regulační opatření v dopravě Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/73/HK/20
Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/74/HK/20
Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály) Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/95/HK/20
Rozhodnutí , kterým se nařizují regulační opatření v dopravě Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/1391/ZZ/20-1
Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019 Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
KK/I11/HK/20
Rozhodnutí o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 3
pdf 215 kB
15. 5. 2020 KK/1390/LP
Sdělení o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje pro volby 2020
KK/161/HK/20
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály) ze dne 18. 3. 2020 Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 4
pdf 8453 kB
14. 10. 2020 2/2020 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
12/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Andělská Hora - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Dalovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2020 (KK)
uzavřená mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 5
pdf 1821 kB
14. 10. 2020 KK/275/HK/20
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
Částka 6
pdf 7462 kB
20. 10. 2020 KK/278/HK/20
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
3/2020 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní rezervace Chlum
 
Částka 7
pdf 2095 kB
3. 11. 2020 KK/285/HK/20
Rozhodnutí o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19
 
 
Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4009 kB
6. 9. 2019 1/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Kolová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
1/2019 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
2/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
4/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
7/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
8/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
9/VS/2019 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 2
pdf 1265 kB
3. 12. 2019 2/2019 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice
10/VS/2019 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2019 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2019 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2018

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 32 MB
26. 6. 2018 1/2018 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, 2/2010, 1/2012, 1/2015 a 6/2016
1/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Dolní Nivy - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/2018 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, 3/2010, 2/2012, 2/2015 a 7/2016
2/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
3/2018 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Toto-Karo a jejího ochranného pásma
3/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
4/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
5/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
8/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2018 (KK)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Habartov a obcí Krajková - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 289 kB
1. 8. 2018 1/2018 (KK2)
Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 
Částka 3
pdf 147 kB
30. 8. 2018 2/2018 (KK3)
Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 
Částka 4
pdf 768 kB
5. 10. 2018 4/2018 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
15/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Zádub-Závišín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 5
pdf 9725 kB
28. 12. 2018 5/2018 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Koňský rybník a jejího ochranného pásma
6/2018 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Vladař
7/2018 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
16/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Doupovské Hradiště - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
17/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
18/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
19/VS/2018 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2017

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2520 kB
29. 9. 2017 1/2017 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
2/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a městem Lázně Kynžvart - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Stará Voda - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2017 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 1423 kB
29. 12. 2017 2/2017 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Jezerský vrch a jejího ochranného pásma
3/2017 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
7/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Mnichov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2017 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Doupovské Hradiště - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2017 (KK)
Dohoda uzavřená o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2016

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 11 MB
12. 2. 2016 1/2016 (KK)
Vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
1/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
2/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
3/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
5/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
6/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Josefov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
8/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
9/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 7432 kB
25. 5. 2016 KK01/2016
Sdělení o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje pro volby 2016
2/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pernink a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Pšov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
14/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Toužim - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
15/VS/2016 (KK)
mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
16/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Trstěnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
17/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Abertamy - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
18/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
19/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
20/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
21/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
22/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Jáchymov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
23/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
24/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Velichov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
25/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
26/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Habartov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
27/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Josefov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
28/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
29/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
30/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
31/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Šabina - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
 
Částka 3
pdf 3733 kB
24. 6. 2016 3/2016 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve venkovních shromažďovacích prostorech a ve venkovních shromažďovacích prostorech pod širým nebem
4/2016 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
32/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Nejdek - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
33/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Nová Role - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
34/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Sadov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
35/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Smolné Pece - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
36/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
37/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Pernink - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
38/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Kaceřov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
39/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Krásno - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
40/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Kynšperk nad Ohří - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
41/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Nové Sedlo - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
42/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
 
Částka 4
pdf 6427 kB
21. 9. 2016 5/2016 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
43/VS/2016 (KK)
mezi městem Cheb a městem Skalná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
44/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Bochov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
45/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Hory - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
46/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Krásné Údolí - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
47/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Otročín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
48/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Útvina - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
49/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Žlutice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
50/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Valy - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
51/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Boží Dar - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
52/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Doupovské Hradiště - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
53/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Potůčky - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
54/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Bukovany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
55/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
56/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Chlum Svaté Maří - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
57/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Krajková - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
58/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
59/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
60/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
61/VS/2016 (KK)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 5
pdf 33 MB
21. 10. 2016 6/2016 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, č. 2/2010, č. 1/2012 a č. 1/2015
7/2016 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, č. 3/2010, č. 2/2012 a č. 2/2015
62/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Božičany - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
63/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Tři Sekery - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 6
pdf 3781 kB
5. 12. 2016 8/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Pastviny u Srní a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
9/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Malý Stolec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
10/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Hornohradský potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
11/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Špičák u Vojkovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
12/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Dubohabřina ve Vojkovicích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Valečské sklepy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
14/2016 (KK)
Nařízení o zřízení Přírodní památky Valečské lemy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
64/VS/2016 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2015

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 5806 kB
10. 4. 2015 1/2015 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, č. 2/2010 a č. 1/2012
1/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
2/2015 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008, č. 3/2010 a č. 2/2012
2/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Habartov a obcí Krajková - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/2015 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve venkovních shromažďovacích prostorech a ve venkovních shromažďovacích prostorech pod širým nebem
3/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a městem Luby - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/2015 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
4/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
5/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Ovesné Kladruby - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
10/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2015 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 6877 kB
4. 8. 2015 KK01/2015
Tisková oprava oprava přílohy č. 1 k nařízení Karlovarského kraje č. 2/2015
14/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Horní Slavkov a městem Krásno - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
15/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Okrouhlá - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
16/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Tuřany - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
17/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
18/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
19/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon činnosti obecní policie
20/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
21/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
22/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
23/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 3
pdf 905 kB
14. 8. 2015 1/2015 (KK3)
Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 
Částka 4
pdf 666 kB
10. 9. 2015 2/2015 (KK4)
Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
5/2015 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
24/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2014

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 8715 kB
24. 3. 2014 1/2014 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
1/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
2/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
3/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
4/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
7/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 2
pdf 24 MB
5. 5. 2014 2/2014 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Blažejský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2014 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Lomnický rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2014 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Týniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5/2014 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní rezervace Vladař a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
6/2014 (KK)
Nařízení o zřízení přírodní památky Za Údrčí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
8/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Pomezí nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 3
pdf 1182 kB
7. 5. 2014 7/2014 (KK)
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky
16/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
17/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
18/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
19/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 4
pdf 2377 kB
11. 9. 2014 8/2014 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
20/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a městem Plesná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
21/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
22/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
23/VS/2014 (KK)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon činnosti obecní policie
24/VS/2014 (KK)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ostrov a městem Jáchymov - výkon činnosti obecní policie
25/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
26/VS/2014 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
 
 
Ročník 2013

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 3314 kB
23. 4. 2013 1/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Poustka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon činnosti obecní policie
6/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Jáchymov - výkon činnosti obecní policie
7/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2013 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
10/VS/2013 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 2
pdf 2709 kB
3. 10. 2013 1/2013 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
11/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
12/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
13/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
14/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15/VS/2013 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2012

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 10 MB
17. 4. 2012 1/2012 (KK)
Nařízení kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008 a č. 2/2010
1/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
2/2012 (KK)
Nařízení kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008 a č. 3/2010
2/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Horní Slavkov a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
3/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Třebeň - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
5/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
6/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
7/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
8/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2012 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 2
pdf 630 kB
16. 8. 2012 KK01/2012
Sdělení o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje
15/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon činnosti obecní policie
16/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
17/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
18/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
19/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
 
Částka 3
pdf 131 kB
4. 9. 2012 3/2012 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2011

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 988 kB
17. 10. 2011 1/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Ovesné Kladruby - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
1/2011 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
2/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
4/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a Vintířov - výkon činnosti obecní policie
7/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a Vintířov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
12/VS/2011 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2010

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 691 kB
8. 4. 2010 1/2010 (KK)
Nařízení , kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky
1/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2010 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 5058 kB
11. 8. 2010 2/2010 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008
3/2010 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008
7/VS/2010 (KK)
uzavřená mezi obcí Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
8/VS/2010 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
9/VS/2010 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 3
pdf 335 kB
15. 10. 2010 4/2010 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2009

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 570 kB
6. 2. 2009 1/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
2/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon působnosti obecní policie
3/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
4/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
5/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
6/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
7/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice
8/VS/2009 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vintířov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování
 
Částka 2
pdf 408 kB
15. 7. 2009 9/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
10/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
11/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon přenesené působnosti v oblasti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 
Částka 3
pdf 31 kB
1. 10. 2009 1/2009 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2008

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 526 kB
4. 2. 2008 1/VS/2008 (KK)
mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
2/VS/2008 (KK)
mezi městem Aš a obcí Podhradí - výkon přenesené působnosti - výkon činnosti obecní policie
3/VS/2008 (KK)
mezi městem Aš a obcí Podhradí - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
4/VS/2008 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
5/VS/2008 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 694 kB
14. 4. 2008 6/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Dolní Žandov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
7/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
8/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
9/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
10/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Chodrava - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
11/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Vojanov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
12/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
 
Částka 3
pdf 3186 kB
15. 8. 2008 KK01/2008
Sdělení Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
1/2008 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
2/2008 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
3/2008 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Ročník 2007

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1037 kB
15. 2. 2007 1/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
2/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Křižovatka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Velký Luh - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice (uveřejněné v částce 9/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 17/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku předpisů Karlovarského kraje pod č. 4/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku předpisů Karlovarského kraje pod č. 5/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 6/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek (uveřejněné v částce 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 10/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
12/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice (uveřejněné v částce 10/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 15/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová (uveřejněné v částce 2/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 5/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 796 kB
25. 4. 2007 14/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon působnosti stavebního úřadu
15/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon činnosti obecní policie
16/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Dolní Žandov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
17/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
18/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
19/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
20/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Odrava - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
21/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Vojtanov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 3
pdf 33 kB
3. 9. 2007 1/2007 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Částka 4
pdf 432 kB
26. 11. 2007 22/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
23/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
24/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi obcí Vintířov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování
25/VS/2007 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2006

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 264 kB
31. 1. 2006 1/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Vojtanov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2006 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 1248 kB
20. 4. 2006 4/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Dolní Žandov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - provozování elektronické podatelny
8/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Křižovatka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Velký Luh - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
16/VS/2006 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Bukovany a obcí Citice - výkon působnosti obecní policie
17/VS/2006 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Bukovany a obcí Dasnice - výkon působnosti obecní policie
 
Částka 3
pdf 3340 kB
18. 7. 2006 1/2006 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
2/2006 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
18/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
 
Částka 4
pdf 24 kB
27. 7. 2006 3/2006 (KK)
Nařízení , kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 
Částka 5
pdf 342 kB
11. 9. 2006 4/2006 (KK)
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
19/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a městem Aš - výkon přenesené působnosti podle zákona o státní památkové péči
20/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Odrava - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
21/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2005

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 198 kB
20. 1. 2005 1/VS/2005 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
2/VS/2005 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
3/VS/2005 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
 
Částka 2
pdf 537 kB
25. 3. 2005 4/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Dolní Žandov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Březová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
7/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Křižovatka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2005 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Prameny - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2005 (KK)
Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horní Slavkov a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 3
pdf 546 kB
29. 6. 2005 10/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Okrouhlá - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Sadov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
14/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Zádub-Závišín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Velký Luh - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2004

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 86 kB
15. 1. 2004 1/VS/2004 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 2
pdf 479 kB
20. 2. 2004 2/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
3/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
4/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Nová Role a obcí Božičany - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 3
pdf 2009 kB
3. 5. 2004 1/2004 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje
 
Částka 4
pdf 109 kB
14. 5. 2004 6/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 5
pdf 395 kB
7. 7. 2004 2/2004 (KK)
Nařízení , kterým se mění Nařízení Karlovarského kraje ze dne 7. července 2003 č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
7/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Lipová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
8/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milíkov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
 
Částka 6
pdf 30 kB
16. 7. 2004 KK01/2004
Sdělení o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje
 
Částka 7
pdf 113 kB
30. 8. 2004 11/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 8
pdf 255 kB
30. 9. 2004 3/2004 (KK)
Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
 
Částka 9
pdf 114 kB
20. 10. 2004 12/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 10
pdf 3895 kB
10. 12. 2004 4/2004 (KK)
Nařízení , kterým se vydává Krajský program snižování emisí Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
5/2004 (KK)
Nařízení , kterým se vydává Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje Pozn.: Nařízení pozbylo platnosti dnem 31.8.2014, viz § 41 odstavec 11 zákona č. 201/2012 Sb.
13/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi obcí Bukovany a obcí Citice - výkon působnosti obecní policie
14/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi obcí Bukovany a obcí Dasnice - výkon působnosti obecní policie
15/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
16/VS/2004 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nová Rokle a obcí Božičany - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2003

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 117 kB
10. 4. 2003 1/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 2
pdf 129 kB
23. 4. 2003 2/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
 
Částka 3
pdf 126 kB
22. 5. 2003 3/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 4
pdf 304 kB
9. 7. 2003 4/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
5/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
6/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 5
pdf 2126 kB
28. 7. 2003 1/2003 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
2/2003 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
7/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Jáchymov a obcí Boží Dar - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 6
pdf 686 kB
25. 8. 2003 8/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Prameny - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
9/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Černava - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
10/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
11/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Smolné Pece - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
12/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Vysoká Pec - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
13/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Chlum Svaté Maří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 7
pdf 241 kB
25. 9. 2003 3/2003 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
4/2003 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
5/2003 (KK)
Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
14/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dasnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Žlutice a obcí Štědrá - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 8
pdf 119 kB
5. 11. 2003 16/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Citice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 9
pdf 276 kB
15. 12. 2003 17/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
18/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Březová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
19/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Sadov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
Částka 10
pdf 560 kB
30. 12. 2003 20/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
21/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Horní Slavkov a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
22/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
23/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Drmoul - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
24/VS/2003 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku Karlovarského kraje pod č. 4/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
25/VS/2003 (KK)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku Karlovarského kraje pod č. 5/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
 
 
Ročník 2001

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 52 kB
25. 10. 2001 1/2001 (KK)
Obecně závazná vyhláška , kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Karlovarsko - sokolovské aglomerace